Asienresenärer som hostar ska söka läkare

WHO har utfärdat larm om global beredskap

NYHETER

- Den som insjuknar i luftvägsinfektion med feber inom tio dagar efter att ha kommit hem från en Asienresa bör kontakta närmaste infektionsklinik, säger Smittskyddsinstitutets expert Karl Ekdahl.

Man kan vara drabbad av den nya, okända lunginflammationen som hittills krävt minst nio liv.

Larmet om den nya smittan som angriper lungfunktionen har skapat högsta beredskap på världens infektionsbekämpare.

Världshälsoorganisationen, WHO, samlar in fakta om alla upptäckta fall och sprider informationen vidare till smittskyddsinstituten i olika länder.

Smittskyddsinspektionen i Sverige följer vad som händer och rekommenderar olika instanser åtgärder.

.Än så länge befinner sig smittan i ett så tidigt skede att experterna inte vet mycket om den.

Den kallas SARS, Severe acute respiratory syndrome, på svenska: svår akut andningssjukdom.

Experterna vet ännu inte ens om den orsakas av ett virus eller en bakterie.

Karl Ekdahl, docent och biträdande stadsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet följer rapporterna från WHO.

- Det är framförallt två saker som karaktäriserar sjukdomen. Det ena är att den orsakas av ett nytt smittämne eller en variant av ett gammalt, säger Karl Ekdahl till aftonbladet.se.

- Det andra är att den har relativt hög smittsamhet till anhöriga och sjukvårdspersonal men ingen alls till medpatienter och ingen spridning ute i samhällena som ändå är väldigt tättbefolkade där den uppstått.

Betyder det att smittan inte är luftburen?

- Nja, den sannolika smittvägen är direktkontakt med luftvägssekret, det vill säga den sjuke hostar till exempel och man får droppar på sig. Smittan har befunnit sig över en vecka i tättbefolkat område och inte spridits mer än den gjort.

Är larmen överdrivna?

- Nej. Men den här är inte mer dödlig än andra typer av lunginflammation som legionärssjukan. Eller till exempel invasiv pneumokockinfektion, alltså en sådan som går ut och i blodet och infekterar det. Det är den gamla klassikern som Strindberg beskriver i ”Hemsöborna”.

Varje år har vi några hundra fall av sådana lunginflammationer i Sverige och dödligheten i dem är fem till tio procent.

Smittskyddsinstitutet utfärdar rekommendationer och Socialstyrelsen vidtar åtgärderna.

Flera länder i Europa har infört hälsokontroller för alla inresande från asiatiska länder.

Det är inte aktuellt här just nu anser medicinalrådet Peet Tüll på Socialstyrelsen:

-Jag har svårt att se att vi skulle behöva kontrollera mer i nuläget. Men behövs det tänker vi om.

I fredags informerade Socialstyrelsen alla landets smittskyddsläkare om det man vet om epidemin.

I informationen skriver man att alla som rest i Asien och söker för en infektion där symptomen passar in på den nya epidemin, ska vårdas isolerat och med luftbarriär till andra utrymmen, det vill säga en sluss till rummet.

Simone Söderhjelm