Oskarshamns-par träffar sonen mer

NYHETER

De begåvningshandikappade föräldrarna till en pojke i Oskarshamn får utökad umgängesrätt.

Socialnämndens arbetsutskott har beslutat om den utökade umgängesrätten för föräldrarna och pojken som blev riksbekanta i samband med ett inslag i SVT:s Uppdrag Granskning i höstas.

Enligt Smålandsnytt har socialnämnden gjort ytterligare en utredning. Slutsatsen i den är att föräldrarna visserligen inte själva kan ta hand om pojken, men att de har ett nätverk omkring sig som kan vara till stöd.

Enligt dagens beslut i socialnämndens arbetsutskott i Oskarshamn upphävs tvångsomhändertagandet av barnet. I stället för LVU (lagen om vård av unga) gäller nu socialtjänstlagen.

  - Det har upprättats en ny vårdplan som föräldrarna har godtagit, säger ombudet advokat Michael R:son Boberg till TT.

  Vårdplanen innebär att barnet fortsatt ska bo i familjehem, men föräldrarnas kontakt med barnet ska bli mer omfattande. Innan beslutet upphävdes fick föräldrarna bara träffa sitt barn två timmar varannan vecka i en lägenhet som tillhör socialförvaltningen.

  - Nu ska man omedelbart börja med ett umgänge i deras eget hem. Även andra närstående ska ges möjlighet till kontakt, man har gjort en nätverksutredning som har visat att de har ett bra nätverk framför allt på mammans sida. Då ställer man sig positiv till att det förekommer kontakt även med dem.

  TT: Hur många timmars umgänge ska det röra sig om?

  - Det kan man inte säga, inledningsvis är man inställd på att det här umgänget ska kunna utökas. Det är ju barnet som är utgångspunkt; man får se hur saker och ting utvecklar sig.

  TT: Är föräldrarna nöjda med beslutet?

  - Ja, det är de. Jag tycker man ska se det här som mycket positivt ur både deras och barnets utgångspunkt. Nu får de en ärlig chans att knyta an och få en bra kontakt med sitt barn och en möjlighet att på sikt också få ta hand om barnet om allting går som vi hoppas och tror.

TT