UD berett kalla hem personalen

Beskickningar i grannländerna kan komma att tömmas

NYHETER

Sveriges ambassad i Irak står tom sedan tio år.

Och om säkerhetsläget försämras kan UD:s personal komma att kallas hem även från grannländerna.

- Sådana beslut kan tas snabbt, säger Jan Janounis på UD:s presstjänst.

Den svenska ambassaden på Hay Al-Nidhal i Bagdad står obemannad sedan tolv år. Den övergavs i februari 1991 i samband med att Gulfkriget bröt ut.

- Sedan dess har inte ambassaden varit bemannad. Irakärendena sköts från den svenska ambassaden i Jordanien. Där finns en handläggare som sköter händelseutvecklingen i Irak, säger Jan Janonius på UD:s presstjänst.

Normal bemanning

Men i Jordanien och de andra länder runt Irak är bemanningen på de svenska beskickningarna fortfarande normal.

Det svenska utrikesdepartementet är emellertid berett att ompröva beslutet med kort varsel.

- Fortfarande har vi inte gjort några som helst nedskärningar. Men det får man ju se hur det blir framöver, säger Jan Janonius.

- Som det ser ut nu så har vi normal bemanning, familjerna är där. Men något beslut har ännu inte tagits, åtminstone ännu inte på förmiddagen. Men såna beslut kan ju tas snabbt.

20-tal svenskar i Irak

Sammanlagt finns ett 20-tal svenskar i Irak, uppger UD.

Det handlar främst om personer som är där som mänskliga sköldar eller som biståndsarbetare, samt ett antal personer med familjeband till landet.

Fredrik Rundkvist