Schori: USA har aldrig varit så ensamt

NYHETER

NEW YORK

USA:s president George W Bush bygger sin argumentation på påståenden som inte delas av majoriteten i FN och säkerhetsrådet, säger Sveriges FN-ambassadör Pierre Schori.

– USA har aldrig varit så ensamt som nu.

Schori talar med TT efter att ha sett president Bushs direktsända tal där Saddam Hussein och hans söner fick 48 timmar på sig att lämna landet. Det är tydligt att Schori har invändningar mot presidentens retorik.

– Han påstår att vapeninspektionerna har misslyckats och att det finns länk mellan terrornätverket al-Qaida och Irak.

– Så är det inte, inspektörerna har gjort framsteg och kopplingen till al-Qaida är opåvisad, säger Schori.

Schori understryker att det inte finns några skäl att skynda in i en militär konfrontation. Vad det gäller Bushs kritik mot FN:s säkerhetsråd så säger han att den är ''en besvikelse som kom till tals''.

– USA har ju arbetat intensivt på att få stöd i FN, men det har de inte fått - varken i FN eller i världen.

Tycker du att Bush agerar fel?

– Riskerna är oerhörda och konsekvenserna oöverskådliga om vi kommer till en krigssituation.

Finns det någon chans att rädda situationen diplomatiskt?

– Det borde det finnas. Under normala omständigheter vore det ganska lätt att skriva en resolution som bygger på (chefsvapeninspektör) Hans Blix senaste rapport och som ställer ett antal specificerade krav på Saddam Husseins regim inom en rimlig tidsgräns. Underbyggt då är att om kraven inte uppfylls så väntar allvarliga konsekvenser.

Närmast ur FN-perspektiv är onsdagens möte på ministernivå i säkerhetsrådet där Hans Blix och IAEA:s Mohamed ElBaradei arbetsplaner ska diskuteras. På frågan om det inte är för sent att agera då svarar Schori:

– Bush har satt en tidsgräns för Saddam Hussein, inte för FN.

– Ingen utanför krigskoalitionen förstår varför de har sådan brådska.

Läs mer

Christina Magnergård Bjers/TT