SAS skärper säkerhetsrutinerna

Över 100 000 avgångar har skett med icke luftvärdiga plan

NYHETER

STOCKHOLM

SAS har tvingats skärpa sina säkerhetsrutiner efter att Skandinaviska tillsynskontoret (SKT) upptäckt att över 100 000 avgångar skett med plan som inte uppfyllt kraven för luftvärdighet.

Bristerna uppdagades vid en samordnad inspektion på Arlanda, Kastrup, Gardermoen och Frösundavik i september. Rapporten fick de nordiska luftfartsmyndigheterna att kräva att SAS senast vid årsskiftet skulle ha genomfört en fullständig och i detalj dokumenterad genomlysning av bolagets samtliga 154 flygplan. Annars skulle flygtillstånden dras in.

– Det här handlar om formella brister i form av bristande dokumentation eller att SAS vid några tillfällen varje år inte kontrollerat planen på det sätt, som reglerna föreskriver, säger chefen för STK, Sven Kristiansson.

– Men man har i de fall det brustit inte i efterhand hittat några sprickor eller andra skador, som kunnat hota flygsäkerheten.

Det har rört sig om några tillfällen per år under flera år och missarna har främst gällt flygplan av typen MD-80 enligt Sven Kristiansson.

STK är en organisation som sorterar under Luftfartsinspektionerna i Sverige, Danmark och Norge och organisationen kontrollerar bara SAS.

Det rör sig om drygt 300 000 flygningar per år.

– SAS har lagt ner mycket arbete för att leva upp till våra krav och synpunkter och tar det väldigt seriöst, säger Sven Kristiansson.

– Vi har nu enats om en modell för hur de här kontrollerna ska fungera bättre.

TT