Chirac: USA äventyrar världsfreden

NYHETER

PARIS

Georges Bush och USA äventyrar världsfreden i framtiden med sitt ensidiga beslut. Det hävdade Frankrikes president Jacques Chirac som vid lunch gav svar på tal till Georges Bush.

- Vare sig det handlar om den nödvändiga avväpningen av Irak eller den önskvärda regimskiftet så finns det i detta ingenting som berättigar ett ensidigt beslut om att ta till våld, sade Frankrikes president Jacques Chirac. Han framträdde i ett inspelat tevetal som visades i fransk teve vid 13-tiden på tisdagen.

- Oavsett vad utvecklingen blir så ifrågasätter detta ultimatum den idé som vi har av internationella relationer, sade Jacques Chirac. Enligt honom är det långt mer än Iraks framtid som nu äventyras:

- Beslutet äventyrar ett folks framtid, en regions framtid och stabiliteten i världen, sade presidenten och fortsatte:

Hade kunnat lösas fredligt

- I framtiden är det också metoderna för fredlig lösning av kriser med bindning till spridningen av massförstörelsevapen som står på spel, sade Jacques Chirac med allvarlig röst.

Han upprepade att Irakkrisen hade kunnat lösas på fredlig väg med hjälp av vapeninspektioner.

- Vapeninspektionerna har visat att de är trovärdiga alternativ till en avväpning av landet, sade Jacques Chirac. Som svar på Georges Bushs anklagelser om att Frankrike skulle ha grusat möjligheterna till en diplomatisk lösning på krisen svarade Jacques Chirac:

"Irak inget omedelbart hot"

- Frankrike uppmanar alla till att ta sitt ansvar för att den internationella rätten skall respekteras. Vi uppmanar till enighet runt Säkerhetsrådet inom ramen för resolution 1441, sade Jacques Chirac med hänvisning till höstens resolution som endast avsåg ”allvarliga konsekvenser” om inte Irak avväpnade.

Jacques Chirac framställde ett liknande argument som statsminister Göran Persson idag:

- Att föredra den starkes rätt framför lagen vore att axla ett tungt ansvar, sade Frankrikes president. Frankrikes president viftade än en gång bort allt tal om att det brådskade med krig:

- Irak utgör idag inget omedelbart hot så till den grad att det skulle kräva ett omedelbart krig, sade Jacques Chirac.

Magnus Falkehed