Forskare plågade djur utan tillstånd

Får inte längre arbeta med försöksdjur

NYHETER

En forskare på Karolinska institutet har utan tillstånd gjort plågsamma djurförsök på råttor.

Institutet har stängt av forskaren från fortsatt arbete med försöksdjur.

- Det som har hänt har kraftigt minskat vårt förtroende för honom när det gäller djurförsök, Jan Carlstedt-Duke, dekanus vid Karolinska Institutet, till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Forskaren och hans medarbetare ville studera hur läkningen av benbrott hos råttor går till.

Enligt KI kan forskningen ge betydelsefull kunskap om benläkning.

Djurskyddslagens andra paragraf gör dock klart att djur som används för vetenskaplig forskning inte får utsättas för onödigt lidande eller sjukdom. Den som genomför djurförsök måste därför ha ett särskilt tillstånd.

Denna gång saknades tillstånd. Verksamheten ska nu ses över så att liknande händelser inte ska kunna ske igen.

Simone Söderhjelm, TT