Dödsviruset kan vara identifierat

”På sikt innebär det att vi förmodligen kan hitta ett botemedel”

NYHETER

Läkarteam i Hongkong och Frankfurt rapporterade under natten mot onsdagen att de identifierat ett virus i prover från patienter med svår akut lunginfektion.

I ett elektronmikroskop har läkarna sett ett så kallat paramyxovirus, vilket skulle kunna stämma rätt väl med de beskrivna symptomen. Till denna grupp av virus hör bland annat mässling, påssjuka och RS-virus, ett influensavirus som i Sverige mest drabbar barn.

– På sikt innebär det att vi förmodligen kan hitta ett botemedel. Teoretiskt skulle vi kunna odla viruset och ta fram ett vaccin, men det kommer att ta tid, säger Johan Giesecke statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Men mycket talar för att det är ett nytt smittämne inom virusgruppen och någon effektiv behandling finns ännu inte.

– Men klart är att smittsamheten inte är hög. Det krävs mycket nära kontakt med patienten för att smittas - enligt WHO en meter eller mindre. Det är nästan inga utanför kretsen vårdpersonal och nära anhörig som smittats.

Epidemin som har spridits över hela världen de senaste veckorna har sitt ursprung i Guangdong-provinsen i Kina, Hongkong och Hanoi. Sjukdomen har nu orsakat 14 dödsfall och över 500 har smittats, enligt uppgifter från nyhetsbyrån AFP.

Simone Söderhjelm, TT