”Saddam kommer att försöka med andra medel”

Läs chattet med överstlöjrnant Tommy Jeppsson

NYHETER

I dag chattade överstelöjtnant Tommy Jeppsson om det förestående kriget i Irak. Hundratals chattare var inne och ställde frågor, men tyvärr kunde inte alla få svar på sina frågor. Här kan du läsa de frågor och svar som kom in.