Henrik, 27, fick självmordsbok - tog sitt liv

Psykiatriker prickas för felbehandling

NYHETER

I november 2001, förmodligen på allhelgonadagen, begick Henrik Steij, 27, självmord.

Åtta veckor senare hittades hans kropp i Ronnebyån.

Henrik Steij var psykiskt sjuk och hade av sin läkare fått en bok om att självmord var vanligt bland patienter med hans sjukdom.

Foto: PRIVAT
ORKADE INTE I mars 2001 gick Henrik Steij in i väggen efter hårt studerande för att läsa in en ingenjörsexamen. Diagnosen blev akut psykos och Aspergers syndrom. Åtta veckor efter att Henrik fått en bok om Aspbergers syndrom - som tog upp att många med sjukdomen tar sina liv - hittades Henrik drunknad i Ronnebyån. Han hade tagit sitt liv.

Läkaren, en psykiatriker, som gav honom boken har nu fått en erinran från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för detta. Dessutom också för att han förde bristfälliga journaler kring Henrik Steij och hans sjukdom.

- Efteråt sa läkaren att han inte hade en aning om att Henrik var så sjuk att han skulle begå självmord. Det var då vi anmälde honom, säger Bo Steij, Henriks pappa.

Akut psykos

Henrik Steij bodde i Ronneby, han var tjänstledig från arbetet som programmerare för att läsa in en ingenjörsexamen. Hans föräldrar bor i Karlshamn.

- Han gick in i väggen. Han kände en sådan press på sig och därför drabbades han av en akut psykos, säger Bo Steij.

Det var i mars 2001.

Han fick mediciner, han genomgick tester och hans sjukdom diagnostiserades till akut psykos och Aspergers syndrom. Han blev kvar på den psykiatriska kliniken till den 6 juni 2001.

Inte sjuk tidigare

- Han hade aldrig varit sjuk tidigare, varken fysiskt eller psykiskt. Och innan han försvann på allhelgonadagen hade vi talat om att han skulle komma hem till oss och äta middag.

- Inte en antydan, inte ett ord om att han inte ville leva längre, säger Bo Steij.

Den bok Henrik Steij fick att läsa handlade om Aspergers syndrom.

Där stod bland annat att många med denna sjukdom begår självmord.

- Jag läste litet i boken och blev ju förvånad över att Henrik hade fått den, säger mamma Margareta Steij.

Socialstyrelsen har i sin utredning konstaterat att journalföringen av Henrik Steijs sjukdom har varit mycket bristfällig och föreslår därför en disciplinär åtgärd.

Små resurser

Läkaren har i sitt svar till Socialstyrelsen skrivit att man vid kliniken sedan lång tid tillbaka arbetar på gränsen till utmattning. Resurserna är knapphändiga och han anser att det är viktigare att vårda patienterna än att föra noggranna journaler.

Ansvarsnämnden ger läkaren en erinran vilket är den mildare formen av kritik.

Tre av nämndens nio ledamöter ville ge läkaren en varning.

Det har gått drygt ett år sedan Henrik Steij hittades död.

- Det är klart att det har varit ett svårt år och det finns ett stort tomrum i hjärtat, säger Bo Steij.

Läkaren har beretts möjlighet att kommentera fallet men har inte gjort det.

Albert Einstein en av de drabbade

Per-Iwar Sohlström