Ministern garanterar äldrevård

NYHETER

STOCKHOLM

Anhöriga ska inte behöva stå för vården av sina gamla i framtiden, lovar socialminister Lars Engqvist.

Foto: LOTTE FERNVALL
Socialminister Lars Engqvist.

Löftet ska komma i det trygghetskontrakt för framtidens äldreomsorg som regeringen ska ta fram tillsammans med Kommunförbundet. Där ska framtidens åldringar få veta vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen.

- Det som är vård och omsorg i klassisk mening ska samhället ta ansvar för och garantera.

Därutöver tycker han att kommuner ska kunna erbjuda hemtjänster mot betalning - utan biståndsprövning.

- Sedan kan kommunen välja att subventionera om den vill.

Det viktigaste med trygghetskontraktet är att försäkra medborgarna om att stat och kommuner kan finansiera äldreomsorgen i framtiden.

TT