Det blev inte mycket av det vallöftet

Tumskruvarna dras åt på de sjukskrivna

NYHETER

De galopperande sjukskrivningarna var en av valrörelsens största frågor.

Men när regeringen i dag slår till mot ohälsan "bidde det bara en tumme".

Arbetslivsminister Hans Karlsson har det inte lätt. Han ska inte bara se till socialdemokraternas vallöften om att halvera sjukskrivningarna till 2008. Han ska också se till att regeringsavtalet mellan s, v och mp på samma område blir mer än ord på ett papper. Den delen av avtalet innehåller hela elva punkter.

Men det får inte kosta några pengar. I statens ansträngda finanser finns inte utrymme för nya satsningar.

Arbetsgivaren klarar sig

När Hans Karlsson i dag presenterar det andra regeringsförslaget på två år, fler är de inte, mot den galopperande ohälsan är det följaktligen ganska magert. Det var det förra också. Privata arbetsgivare, kommuner och landsting ålades då att redovisa sjukfrånvaron i årsredovisningen. Vem blir friskare av det?

Regeringen vill nu att läkarna vänder på blicken. I stället för att koncentrera sig på vad den sjukskrivne inte kan göra ska de fokusera på vad personen kan göra på jobbet.

Det betyder att deltidssjukskrivningar blir vanligare. Det blir billigare för staten. Och kanske också bättre för den sjukskrivne.

Hans Karlsson vill också att läkarna ska motivera varför den sjuke inte kan arbeta. Och ange det medicinska syftet med sjukskrivningen. Uppföljningsmöten mellan den sjukskrivne, arbetsgivaren, läkaren, försäkringskassan och företagshälsovården står också på programmet.

Tumskruvarna dras alltså åt på den sjukskrivne. Däremot klarar sig arbetsgivarna sig undan nya pålagor. Åtminstone så länge. Staten själv går också märkvärdigt skadeslös ur processen.

Hans Karlsson kommer inte att få kritik för det han gör. Han kommer att få kritik för det som regeringen inte gör. Åtskilliga utredningar och andra arbetsgrupper har under de senaste åren kommit med en mängd förslag. På regeringens egen hemsida finns åtskilliga listade.

Men det bidde alltså bara en tumme. Det blir man inte frisk av.

Förslagen som regeringen ratar

Lena Mellin