"Liten risk för terror i Sverige"

NYHETER

Ökar terrorrisken i världen nu? Innebär Saddam Husseins löfte om att hela jorden ska dras in i kriget att vi svenskar drabbas? Aftonbladet har frågat Gunnar Jervas, expert på internationell terrorism vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Ökar terrorrisken i Sverige?

- Riskförhöjningen är så liten för Sveriges del att den är försumbar.

Vad innerbär terrorhotet från Saddam Hussein?

- Det är ju två krig som ska bedrivas, det ena är det militära kriget, det andra är propagandakriget. Saddam Husseins ord är ett led i propagandakriget.

Finns det någon risk att han verkställer hoten?

- Ja, vi får nog räkna med att Saddam Husseins regim kommer att ta till alla medel för att försvara sig. Har Saddam Hussein förmåga att föra terrorkrig utanför Irak?

- Nej, Irak kommer inte att kunna förmå göra något mer än något enstaka terrorangrepp.

Thomas Gustafsson

ARTIKELN HANDLAR OM