Alla får åtta tv-kanaler

Marita Ulvskog utlovar fler kanaler med digital-tv

NYHETER

Alla svenskar ska få minst åtta kanaler om fyra år.

Till priset av normal tv-licens.

Det lovar Marita Ulvskog i dag när regeringens proposition om digitalteve läggs fram.

Foto: MAGNUS SANDBERG
LOVAR MER När tv-sändningarna blir digitala ska alla få ett större utbud av kanaler. Minst åtta, lovar Marita Ulvskog.

Analoga sändningsnätet ska släckas ner den 1 oktober 2007. Det skriver kulturminister Marita Ulvskog tillsammans med riksdagsledamöter från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern på DN Debatt i dag.

Nedläggningen ska ske i etapper, samtidigt som det digitala sändningsnätet byggs ut för att nå hela landets befolkning.

"Enkelt och billigt"

Vid övergången till digitalteve beräknas teknikutvecklingen ha hunnit så långt att alla hushåll med en "enkel och billig åtgärd" ska kunna ta del av sändningarna. Tittarna kommer alltså att behöva komplettera sina teveapparater.

Alla ska kunna ta emot minst åtta kanaler.

SVT 1, SVT 2, övriga public service-kanaler och TV 4 ska inte kosta något utöver den vanliga teveavgiften.

Totalt kommer marknätet att rymma ett 25-30-tal kanaler.

I dag når sändningsnätet 90 procent av Sveriges befolkning. Tevesändningar via kabel och satellit kan inte tas emot överallt. Vissa glesbefolkade områden är enligt Ulvskog inte kommersiellt intressanta.

Områden som återstår att bygga ut är framför allt Norrlands inland men även delar av Götaland och västra Svealand.

Nödvändig åtgärd

Sveriges Televisions och Sveriges Utbildningsradios uppdrag är att bedriva tevesändningar i allmänhetens tjänst. Därför är det enligt Ulvskog nödvändigt att ersätta det analoga nätet med digital teknik. Grundkravet i propositionen är att alla ska kunna ta del av programutbudet.

En kommission kommer att tillsättas för att omläggningen ska gå så smidigt som möjligt.

Emma Rigmorsdotter