Medieexperterna: Så värjer du dig mot styrda nyheter

Birgitta Darrell, expert på psykologisk krigföring vid Krisberedskapsmyndigheten.

NYHETER

Vad är psykologisk krigföring?

– När en angripare försöker påverka motståndaren genom propaganda, desinformation, rykten och påtryckningar.

Vad kännetecknar krigspropaganda?

– Den spelar på människors behov och attityder. Pentagon skickade ner experter till regionen för flera månader sedan för att förbereda allt.

Hur ska Irak utsättas för psykisk krigföring?

– Ryktesspridning och desinformation. Vid Gulfkriget 1991 släppte till exempel USA ner 30 miljoner flygblad över irakiska trupper. 70 procent gav upp på grund av dem.

Hur ska svenska massmedier hantera propagandan?

– Medierna vara oerhört noga med att kolla sina källor. Också bilder. Det är också viktigt att ha eget folk på plats.

Vad ska en vanlig mediekonsument göra?

– Vara kritisk. Läsa och se fler nyhetskällor för att kunna jämföra. Ställa sig själv frågan om det man hör är troligt.

Foto: Mats Fogeman

Sedan flera månader tillbaka pågår propagandakriget mellan USA och Irak. Men när striderna bryter ut är det de internationella massmedierna som ska vinnas. Ett av krigets första offer är sanningen. Aftonbladet låter tre medieexperter ge sin syn på propagandakriget.