Arbetande svenskar kan bli Saddams måltavlor

UD: 3000 svenskar finns i länderna kring Irak

NYHETER

Tusentals svenskar befinner sig i länderna kring Irak.

Vid ett amerikanskt anfall riskerar de att bli måltavlor för Saddam Husseins missiler.

I det kurdiska självstyret i norra Irak riskerar flera hundra svenskkurder bli strandsatta. Gränserna mot Turkiet, Iran och Syrien är stängda.

- Många har åkt dit på besök för att hälsa på släkten, säger Burhan Habib, representant i Sverige för den kurdiska fraktionen PUK till Svenska dagbladet.

Sammantaget räknar UD med att 3 000 svenskar uppehåller sig i länderna kring Irak. De kan nu bli måltavlor för Saddam Husseins missiler om han gör allvar av sitt hot att anfalla sina grannländer. Al Husayn-missilerna har en räckvidd på 650 kilometer och når över hälften av Saudiarabien och hela Israel där ett tusental svenskar uppskattas befinna sig.

Många arbetar kvar

Flera svenska storföretag har anställda i Saudiarabien, Kuwait och Syrien. Volvo, Scania och ABB är några av de företag som kallat hem alla sina anställda i Irak, men i grannländerna beräknas flera hundra svenskar fortfarande arbeta kvar.

Saudiarabien

Tio svenska företag har anställda i Riyadh och Jedda. Bland dem finns Ikea, ABB och Ericsson. Sammanlagt beräknas cirka 1 200 svenskar befinna sig i landet. Av dem har drygt hundra återvänt hem.

Syrien

UD räknar med att sju till åtta svenskar knutna till Ericsson, Vattenfall och Vägverket finns kvar i landet. Sammantaget befinner sig cirka 200 svenskar i landet, och de som valt att stanna trots riskerna har ofta sina rötter i Syrien.

Iran

Ett 100-tal svenskar fanns i fredags fortfarande i landet.

Kuwait

De senaste veckorna har allt fler svenskar valt att lämna landet. Många av dem är anställda på svenska företag som Tetra Pak och Saab Personbilar. Cirka 130 svenska medborgare beräknas arbeta i landet, av dem har ett 40-tal återvänt hem.

Förenade arabemiraten

Drygt tusen svenska medborgare är bosatta här och i Bahrain och Qatar. Enligt Göran Wallin, handelsråd vid Sveriges ambassad i Förenade arabemiraten har ingen svensk lämnat området.

Antal svenskar i Iraktrakten

Anna Bengtsson