Sex av tio: Nej till krig

Aftonbladets läsare är emot ett USA-anfall

NYHETER

Aftonbladets läsare på internet säger nej till kriget.

Sex av tio anser att det är fel av USA att anfalla Irak.

- Svenskar har en stark tilltro till folkrätten, säger statsvetaren Marie Demker.

Aftonbladet.se ställde i går följande fråga till sina läsare:

Är det rätt av USA att anfalla Irak?

Sent i natt hade mer än 125 050 personer svarat. En klar majoritet - nästan sex av tio - sa nej. Knappt 35 procent svarade ja.

Bara 7 procent av läsarna valde svarsalternativet "vet ej".

Marie Demker, som är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är inte förvånad.

- Frågan om krig i Irak är oerhört laddad, både politiskt och moraliskt. Dessutom har den varit i fokus under lång tid. Därför har de flesta en bestämd uppfattning.

Ovilja mot stormaktspolitik

Hon tror att fler hade stött ett krig mot Irak om FN:s säkerhetsråd hade godkänt det.

- Svenskar är uppfostrade att sätta sin tilltro till folkrätten och FN som uttolkare av den. Vi har också en ovilja mot stormaktspolitik. Det finns en USA-kritik i ryggraden som kommer fram nu.

Marie Demker tror att svenskarnas motstånd mot kriget delvis är kopplat till Bushs person.

- Han och hans talskrivare har använt en klumpig argumentation. Uttryck som att Gud är på USA:s sida slår inte an i svensk opinion. Vi är inte vana vid amerikaners ideologiska bevekelsegrunder.

- Dessutom var Bush ganska illa ansedd i Sverige redan när han var guvernör i Texas.

"Europeisk identifikation"

Svenskarna köper inte heller det påstådda sambandet mellan Irak och terroristorganisationen al-Qaida, enligt Marie Demker.

- När den kopplingen inte finns blir ett krig ännu svårare att svälja moraliskt.

Hur stor roll spelar Frankrikes och Tysklands motstånd för svenskarnas ställningstagande?

- Från början tror jag inte att det betydde så mycket. Men när det stod klart att tyskarna och fransmännen inte skulle ge vika kan det ha inträtt en sorts europeisk identifikation som påverkade den svenska opinionen.

- Men det var inte på något sätt avgörande. Svenskarnas motstånd mot kriget hade varit ganska stort ändå.

Hans Österman