”Jag har ju varit en liten svag kille som blev stark”

NYHETER
Foto: Frida Hedberg
”Jag kände mig som en liten get som stångades mot en stenkyrka”

Annars är din homosexuella identitet är inte alls särskilt markerad i boken. Hur kommer det sig?

– Jag är inte särskilt intresserad. Avsaknaden av problematisering kring det är i och för sig ett statement. Jag tror att Gud har mycket viktigare saker på sin prioritetsordning, och har han inte det kan jag förse honom med en lista.

Har du aldrig tvivlat, eller förtvivlat, när det gäller Gud?

– Jo naturligtvis, hela tiden. Under det här arbetet när jag alltför krasst närmade mig några av gudsbilderna så kunde jag tappa fotfästet. En del gudsbilder är dessutom stenåldersmässiga och dumma. Vi borde skilja oss ifrån dem, men inte utan att ta reda på vad de betyder.

Har du själv haft några närkontakter med Gud?

– Det är naturligtvis så att när det allra värsta händer så återvänder jag till de ord som står allra sist i boken och som är nästan desamma som Gud sa till Jakob: ”Du lilla mask, du lilla kryp, vad som än händer, Gud älskar dig och han ska aldrig överge dig.” När jag var barn var det min mamma som sa det till mig, nu hör jag en annan röst.

– När man har förlorat allt, när alla förhoppningar har grusats då finns det två vägar att gå. Antingen säger man: Jag avstår från den världsliga makten och söker inre frid och kunskap, eller så säger man: Jag vill ha hämnd. De här bilderna finns sida vid sida i Bibeln.

– Där måste du göra valet, där måste jag göra valet. Bin Ladin och Bush har gjort sina val: de vill ta de späda barnen och krossa dem mot klippan, som det står i psalmen. Och det är en stor, stor olycka.

– Ibland kan man tycka att det kanske hade varit bättre om vi inte hade uppfunnit Gud.

Hur viktiga är kyrkans ritualer för dig?

– Jag är ingen ritualmänniska. Anledningen till att jag i 20 års tid inte ville tillhöra en kyrka var just att jag inte klarade av en kyrka som eftersträvade konsensus, och det står också i boken: låt oss aldrig eftersträva konsensus. Jag har aldrig kunnat underordna mig hierarkier.

– Nu har jag hittat en gemenskap där vi faktiskt har skalat av de hierarkierna, där vi söker tillsammans och var för sig.

Din gudstro sattes rejält på prov med boken?

– Absolut. Annars hade det inte varit något värt.

Åsa Mattsson