”Den stora operationen är mycket nära”

NYHETER

De militära experterna tror att det inte kommer dröja länge innan USA slår till på nytt mot Irak – och då blir det betydligt hårdare än hittills.

- Den stora operationen kommer inom kort – den är mycket nära, säger överstelöjtnant Tommy Jeppson.

Enligt Tommy Jeppson finns de strategiska mål som amerikanerna först och främst kommer sikta in sig på att förstöra i början.

- De kommer att slå till med luftburna trupper mot viktiga flygfält och mot oljefält. De allierade kommer även gå in med en kil med tunga mekaniserade markstridskrafter och pansarfordon.

Hur är Iraks trupper rustade?

- Irak har naturligtvis också mekaniserade markstridskrafter men av betydligt sämre kvalitet.

Hur kommer civilbefolkningen att märka av kriget?

- När kryssningsmissilerna faller kommer de att märka det. Bagdadborna har förresten redan märkt av kriget.

Kommer USA att förstöra vattenkällor och infrastruktur?

- USA har starka skäl till att inte förstöra vattenkällorna, det finns ett stor internationellt intresse för hur civilbefolkningen behandlas. Jag tror att det är mindre troligt att USA förstör elförsörjningen. De vill förmodligen bevara infrastrukturen så att landet så enkelt som möjligt kan byggas upp igen.

Markstrider kan ske inom tre dagar

Bo Huldt är professor i säkerhetspolitik med strategi. Han tror att USA kan skjuta mot Irak igen redan i natt. Men då blir det tyngre artilleri.

- Det är möjligt att amerikanerna skjuter igen i natt när mörkret faller. Då kommer det att bli mer än vad det varit hittills. Det kan också möjligen ske imorgon natt.

När kan vi vänta oss markstrider i Irak?

- Om vi utgår från att kriget sker i tredagarscykler så skulle det innebära att markstriderna börjar tre dagar från det att bombardemanget har börjat. Men då har vi en optimistisk syn och utgår från att det blir ett snabbt händelseförlopp först med lufftangrepp någon dag, sedan luftlandsättning och någon dag till att förebereda trupperna innan strid.

Hur är Iraks trupper rustade i jämförelse med de allierade?

- De är omoderna och inte särskilt väl övade. Och de har emot sig de värsta.

Susanna Vidlund