Flera oljefält stuckna i brand

Två av dem söder och väster om Basra

NYHETER

Minst två oljefält brinner i kväll i Irak.

Oljeborrtorn söder och väster om den strategiskt viktiga staden Basra står i lågor.

USA anklagar Irak för att ha satt eld på oljan – och säger att det kan brinna på tre eller fyra platser.

– Vi har indikationer på och rapporter om att det kan vara så, säger försvarsminister Donald Rumsfeld.

Karta: Dino Stén

Källor inom det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon säger till Sky News att minst två bränder brutit ut.

Det är ännu osäkert hur oljefälten sattes i brand. Men amerikanska militärkällor anklagar irakierna för att ha satt eld på oljefälten.

I ett tv-sänt tal från Pentagon berörde försvarsminister Donald Rumsfeld uppgifterna. Beskedet till de irakiska soldaterna var tydligt:

– Förstör inte dammar. Följ inte order om att förstöra ert lands olja. De är ert folks tillgångar och ni kommer att behöva dem för att bygga upp ert land efter det att regimen fallit, sa Rumsfeld.

Svåra miljöskador 1991

– De som gör så kommer att hittas. De kommer att prövas som krigsförbrytare.

Vid förra kriget satte iraiska styrkor eld på oljefält, framför allt då man lämnade Kuwait.

De allierade har fruktat – inte minst för miljöns skull – att det skulle hända igen. 1991 vållade bränderna svåra skador på miljön. Problemen förvärrades ytterligare då havsvatten användes för att släcka brinnande oljekällor.

Mattias Lundell