USA använder svenska vapen

NYHETER

Svenska vapen används i kriget mot Irak och svenska företag har miljardkontrakt på försvarsmateriel med USA.

Leveranserna var värda 3 440 miljoner kronor.

Sverige exporterar bland annat kamouflagenät, Volvo Aero-motorer till stridsflygplan, motmedelssystemet BOL från Saab som skyddar stridsflygplan och "Excalibur", en styrd granat för långskjutande artilleripjäser.

Flera bolag deltar dessutom i pågående amerikanska upphandlingar eller projekt.

De senaste fem åren har Sverige legat på en 11:e plats över världens vapenexportörer. Största exportland är USA.

Fatima Johansson