Då ville USA också få bort en obekväm regim

Kolumn/Irak-kriget

NYHETER
Foto: Henry Lundholm
Marianne Laanatza, Mellanösternexpert Forskare och analytiker med svenska och internationella uppdrag. Knuten till Lunds och Uppsala universitet. Har följt utvecklingen i Mellanöstern sedan slutet av 60-talet och räknas som en av Sveriges främsta Mellanösternexperter.

Från

amerikansk sida har det återkommande hävdats att president Saddam har flera dubbelgångare. Kan det vara så att den "riktige" Saddam och hans söner lämnat Irak? Eller kommer omvärlden att få uppleva samma trauma i den kommande jakten på Saddam som i jakten på bin Ladin i Afghanistan? Landet bombades i flera månader utan att man har kunnat finna bin Ladin. Kommer det också att bli så i Irak, alltså att man inte finner Saddam och under tiden tvingas fler och fler irakier på flykt, dödas eller lemlästas?

President Bush sa att kriget mot Irak skulle kunna undvikas om bara president Saddam och hans söner lämnade landet. Det låter i och för sig som ett acceptabelt krav mot bakgrund av alla de brott som Saddam begått och som står i strid med internationella konventionerna för mänskliga rättigheter.

USA vill alltså

ändra landets politiska styrning. Men så enkel är inte situationen, för det finns ingen grund i folkrätten eller något stöd i någon FN-resolution som ger FN-medlemsstater rätt att byta ut ledningen i någon annan stat. Trots detta har USA hjälpt till att byta styre i området tidigare. Det var kuppen mot Mosaddeq-regimen i Iran på 50-talet. Mosaddeq hade genom stöd i parlamentet kunnat förstatliga landets olja och ta över kontrollen av Anglo-Iranian oil company 1951. Västmakterna bojkottade iransk olja och efter tre år kollapsade landets ekonomi. CIA hjälpte armén och shahen att ta makten.

Oljekonflikten löstes 1954 genom att ett nystartat National Iranian oil company och en sammanslutning av utländska oljeföretag, inklusive Anglo-Iranian oil company, (som bytt namn till British Petroleum) tog över oljeproduktionen. Genom detta undveks en nationalisering och de utländska oljebolagen kunde styra oljeprissättningen och försäljningen av den iranska oljan.

Under Clintons tid som president bad USA regeringen och folket i Iran officiellt om ursäkt för den amerikanska inblandningen i Irans inrikespolitik. Men nu är USA, under Bush, på väg in i grannlandet Irak för att byta regim, likaså utan FN-mandat.

De flesta

folkrättsexperterna är eniga om att kriget är illegalt, då det saknar stöd i FN. Inför den USA-ledda invasionen i Irak har de styrande i USA med Bush i spetsen inte bara ställt ultimatum beträffande Saddam och hans söner utan också gett Irak ett val mellan att bli ockuperat med våld eller få en ockupation "light". För att uppnå det senare gäller att allt irakiskt motstånd läggs ner. Men en ockupation av Irak kommer att genomföras i vilket fall som helst. Samtidigt varnar USA Turkiet för att gå in i norra Irak. Med stöd av vilken "rätt" kan detta stoppas? Det ena är lika illegalt som det andra. Turkiska armén har dessutom redan gått in i Irak åtskilliga gånger utan att få några påföljder.

President Bush

visade sig vara beredd på att ge klartecken för avspark för en invasion i Irak och i det brittiska parlamentet har premiärminister Blair lyckönskat alla de brittiska soldaterna i Persiska viken till framgång i anfallskriget mot Irak. Samtidigt konstateras det i FN:s säkerhetsråd att bara en liten del av de nödvändiga finansiella medlen ställts till väntade irakiska flyktingars förfogande och för det krigsdrabbade irakiska folket.

Ännu finns inga resta vita tält i Jordaniens flyktingläger vid gränsen till Irak och inte heller något vatten och medel saknas för att fullfölja planeringen.Men nu är USA, under Bush, på väg in i Irak för att byta regim, likaså utan FN-mandat.