Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Så drabbas du av kriget

Kort eller långt krig - det här händer

   Börsen kommer att falla, räntorna följer efter och lågkonjunkturen förvärras.

Om kriget blir långvarigt.

   Därför hoppas alla, inte minst av humanitära skäl, att kriget blir kort.

Då blir följdverkningarna betydligt lindrigare.

   Aftonbladet har intervjuat en rad experter om hur vi i Sverige påverkas av Irakkriget.

Flyget

KORT KRIG

Förlorar minst tio procent

Om kriget inte varar längre än en månad så får det ändå en relativt kraftig inverkan. Det kan handla om tio procents bortfall på årsbasis. Det beror inte bara på kriget utan även på de ökade riskerna för terrordåd. Under Kuwaitkriget sjönk Atlanttrafiken med fyra procent. Efter terrordådet den 11 september 2001 sjönk motsvarande trafik med 40 procent. Det slog alltså tio gånger hårdare.

 

LÅNGT KRIG

Slår hårt mot kristyngda SAS

Varar kriget upp mot ett halvår går det inte att uppskatta bortfallet. Men det blir mycket betydande. Det kommer att slå hårt mot SAS, som just nu genomlider en djup och omfattande ekonomisk kris. SAS står dessutom inför väldigt stora strukturomvandlingar. Flygtrafiken är i dag hårdare trängd än någonsin tidigare. I Skandinavien har återhämtningen också gått långsammare än i övriga Europa, särskilt bland affärsresenärer.

Handeln

KORT KRIG

Påverkar inte handeln alls

Påverkar inte handeln i någon riktning. Det visar bland annat erfarenheterna från Kuwait-kriget. Dessutom importerar vi få produkter från Irak eller regionen.

 

LÅNGT KRIG

Fackhandeln drabbas hårt

Om oljepriset och räntan stiger påverkas konsumtionen. Sällanköpsvaror, det vill säga fackhandeln, drabbas hårt medan dagligvaruhandeln inte nämnvärt påverkas.

Politiken

KORT KRIG

Gynnar nej till EMU

Det som nu hänt kommer att påverka EMU-folkomröstningen om ett halvår. Oavsett om kriget blir kort så har väljarna det i minnet när de ska rösta. Minnet av den monumentala oenigheten som nu uppdagats inom EU. Det misskrediterar EU-projektet och gynnar nej-sidan. Hur mycket beror på den fortsatta utvecklingen. Men skadan är redan skedd. För regeringen är det ett besvärligt läge. Man gynnades kraftigt av det som skedde efter 11 september. Och det sköttes också skickligt politiskt. Nu är det svårare.

 

LÅNGT KRIG

Svårigheter för Persson

Nej-sidan i EMU-folkomröstningen gynnas ännu mer. Ett utdraget krig kan också leda till svårigheter för flera partier, särskilt socialdemokraterna. Regeringsinnehavet i sig innebär att man inte bara ska tycka till utan faktiskt också åstadkomma utrikespolitik. Och det finns en ganska tydlig antikrigsopinion inom arbetarrörelsen. Mardrömsscenariot för Göran Persson och hans regering är en parallell till Vietnamkriget, då partiet hamnade i otakt med vänstervågen. Minnet av det kvarlever i ett slags kollektivt partiminne.

Ekonomin

KORT KRIG

Börsen går upp om Bush lyckas

Börsen går upp och räntorna följer efter. Placerarna vågar sig tillbaka till börsen efter månader av osäkerhet. I gengäld gör de sig av med räntebärande värdepapper som obligationer vilket gör att räntorna stiger. Varje amerikansk framgång kommer att ge en börsuppgång. På samma sätt kommer kurserna att rasa med stora irakiska framgångar. Utvecklingen den närmaste veckan är avgörande.

 

LÅNGT KRIG

Börsen och räntorna faller

Ökad osäkerhet, vilket gör att börsen kommer att falla och räntorna följa efter. USA:s ekonomi, som är avgörande för Sveriges, drabbas hårt. De militära kostnaderna kommer att skjuta i höjden, liksom kostnaderna för en återuppbyggnad av Irak. Det kan leda till att de skattesänkningar Bushadministrationen har utlovat för att få snurr på konsumtionen uteblir och de ekonomiska hjulen saktar in.

Energin

KORT KRIG

Fortsatt låga priser på råolja

Priset på råolja rasade vid krigsutbrottet men stabiliserades efter några timmar. Priset är redan nedpressat eftersom världen har väntat på kriget. Förväntningarna på ett kort krig leder till låga priser.

Ett kort krig kommer inte att påverka tillgången på olja trots att Iraks produktion på två miljoner fat om dagen är stoppad och Kuwaits produktion har minskat. Saudiarabien har kapacitet att täcka upp delar av bortfallet. Övriga världen ligger redan på maximal produktion. USA har strategiska reserver att ta till om oljetillgången minskar dramatiskt.

LÅNGT KRIG

Priset på olja upp – i höst

Efterfrågan på olja minskar de närmaste månaderna tack vare att vintern är över. Dessutom minskar resandet till följd av kriget vilket också drar ner efterfrågan.

Skulle kriget fortsätta till oktober kommer priset att skjuta i höjden.

Om konflikten sprider sig, eller om det blir revolt mot den saudiska kungafamiljen och den saudiska produktionen slås ut, kan det bli ransonering med prisökningar som följd.

OECD-länderna har dock en överenskommelse om att hålla lager på 25 procent av årsförbrukningen. Vid ett bortfall på tio procent räcker lagret i tre år utan att rubba försörjningen.

Turism

KORT KRIG

Fler turister reser till Sverige

Färre turister från USA och andra länder långt bort. I gengäld kan vi förvänta oss fler turister från Europa. Sverige betraktas som en trygg och säker nation vilket är positivt för turismen. Efter 11 september var effekten tydlig. 2002 ökade antalet turister med 7 procent. Svenskarna väljer också att turista i Sverige till följd av den ökade oron.

 

LÅNGT KRIG

Krisläge för resebranschen

Mycket allvarligt för det totala resandet. Risken är stor att människor både avbokar och avstår från att boka. Såväl affärsresandet som privatresandet kan drabbas av människors vilja att "vänta och se".

Resebranschen är i ett mycket mer sårbart läge i dag än vid Kuwaitkriget 1991.

Industrin

KORT KRIG

Investeringar skjuts upp

Stiltje på orderingången en vecka eller två. Industrin har räknat med krig de senaste tre månaderna och fyllt på sina lager därefter och skjutit investeringarna på framtiden. I januari tyckte svenska inköpschefer att det såg ljust ut och nu har osäkerheten minskat ytterligare.

 

LÅNGT KRIG

Vita huset ifrågasätts

Två risker. Minskad tillgång på olja och en förtroendekris för USA. Bushadministrationen har förespeglat att det ska bli ett snabbt krig. Blir det utdraget ifrågasätter marknaden Vita husets omdöme vilket kan leda till fallande börser och dämpad efterfrågan över hela världen. Såväl Sveriges export som import påverkas negativt.

Leif-Åke Josefsson, Elisabeth Lindham
Slutsatserna ovan bygger på intervjuer med ett antal experter:Dag Klackenberg,Anders Lönnebring,Tommy Möller,Kjell Alekalett,Tommy Nordin,Jan Häggström,Stefan Fölster,Karl-Erik Strand,
Irakkrisen idag Fler artiklar, grafik, webb-tv och webb-radio
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet