Vågar man åka till Thailand?

Experten svarar om terrorhotet

1 av 5 | Foto: JERKER IVARSSON
- Det finns en hotbild mot amerikanska och brittiska intressen i Sverige, men Sverige är inte direkt utsatt för något hot, säger Gunnar Jervas, expert på internationell terrorism.
NYHETER

Hur stor är risken att drabbas av ett terrordåd eller vedergällningsattack?

Är det säkert i Sverige?

Vågar man åka till New York och London?

Aftonbladet lät Gunnar

Jervas, expert på internationell terrorism vid Totalförsvarets forskningsinstitut, svara på frågor om den nya hotbilden.

?Kommer Saddam Hussein att försöka utföra terrorattacker runtom i världen nu?

– Ja, det finns naturligtvis en risk. Vi får nog räkna med att Saddam Husseins regim kommer att ta till alla medel som finns i det här kriget för att försvara sig. Sedan är ju förstås frågan om Saddam Hussein verkligen har förmågan att föra ett terrorkrig utanför Iraks gränser.

? Har Saddam Hussein det?

– Nej, Irak kommer inte att kunna förmå göra något mer än kanske något enstaka terrorangrepp.

? Varför inte i större skala?

– De har inga resurser till det. De diplomater som Irak hade ute i världen och som möjligtvis kunde ha hittat på något har ju skickats hem.

? I början av mars avslöjades att USA hade en lista på 300 irakiska diplomater som de ville få utvisade från ett 60-tal länder, två av dessa från Sverige. Det är alltså dessa du menar?

– Ja, det stämmer. De länder som inte ville stöta sig med USA följde de uppmaningar de fick av Washington. USA ansåg att dessa personer utgjorde en risk. Sedan har i och för sig de länder som utvisade diplomaterna uppgett andra anledningar till utvisningarna för att inte framstå som USA:s springpojke. I Sverige anklagades diplomaterna som utvisades för att bedriva flyktingspionage.

? Samarbetar Saddam Hussein med andra terrorist- organisationer?

– Nej, inte vad som är känt. Men däremot finns en risk att kriget leder till att andra våldsamma terrorist-organisationer, till exempel al-Qaida men det finns även andra, utför terrordåd. Inte på uppmaning av Saddam Hussein utan som solidaritet till Irak och förenade i det gemensamma hatet till USA. Det kan också vara aktivister som inte är muslimer som utför terrordåd i protest mot kriget.

? Är Sverige utsatt för hot?

– Nej, Sverige är ju egentligen emot att den här aktionen görs utan FN-stöd. Vi svenskar kan därför känna oss förhållandevis lugna för Saddam Hussein. Däremot är USA:s och Storbritanniens ambassader mål och därför finns redan rejäla försvarsåtgärder runt dessa i Stockholm.

? Andra mål för terrorister?

– Eftersom terrorister inte kommer åt ambassaderna finns ett hot mot amerikanska företag, institutioner eller till och med amerikanska skolor. Detta är mjuka mål som är enkla att komma åt. Den som är orolig ska därför undvika att röra sig runt amerikanska och brittiska intressen och medborgare.

? Är det farligt att åka till USA eller Storbritannien?

– Jämförelsevis är det nog farligare att ta bilen i tät trafik till jobbet än att åka dit. Risken att drabbas är mik-roskopisk liten. Men det är klart att det finns en förhöjd risk nu jämfört med tidigare. Även på amerikanska och brittiska flygplan.

? Vågar man åka till Thailand?

– Jag skulle inte vara orolig, riskförhöjningen som en följd av kriget är försumbart liten. Men man ska följa UD:s råd och vara uppmärksam och försiktig.

UD:s lista på farliga länder

Irakkriget har minskat svenskarnas reslust.

  Sedan krigsutbrottet har flera resmål hamnat på UD:s lista över farliga länder.

Tungt beväpnad polis håller vakt på Arlanda

Sverige har höjt beredskapen vid utländska ambassader och institutioner.

  De kan bli mål för terrorattacker.

Foto: PRESSENS BILD
STOCKHOLM, SVERIGE Stefan Nylén och Kjell Edman patrullerar med automatvapen i utrikeshallen i terminal 5 på Arlanda.

Tomas Gustafsson

ARTIKELN HANDLAR OM