”Troligen lever Saddam”

- Om han skulle ha dödats hade vi sett politiska fredstrevare från Irak

NYHETER

Tommy Jeppsson, överstelöjtnant och lärare i strategi, bedömer att det irakiska försvaret koncentrerats kring Bagdad.

Krigets intensitet kommer att öka allteftersom de anfallande styrkorna närmar sig huvudstaden.

Kristofer säger: Hur stor chans är det att Saddam redan är dödad?

Tommy Jeppsson säger: Jag tror inte att den är så stor. Om han skulle ha dödats tror jag att vi hade sett politiska fredstrevare från Iraks sida mot alliansen.

sugarcube373 säger: Tycker du att det är rätt av USA att attackera?

Tommy Jeppsson säger: Då vill jag svara som privatperson och inte som militär. Låt mig ställa en motfråga: Är det rätt av omvärlden att låta en järnhård diktatur sitta kvar vid makten och i framtiden hota omvärlden med massförstörelsevapern?

Peter säger: Hej! Hur lång tid tror du det tar innan man erövrar Basra? Är staden nämnvärt befäst?

Tommy Jeppsson säger: Min bedömning är att det kan ske inom den närmaste tiden. Jag bedömer att Basra inte är särskilt kraftigt befäst. Koncentration kring försvarsförberedelser bedömer jag har gjorts kring Bagdad.

Patric säger: Godmorgon Tommy, Ser du det här kriget som ett misslyckande ifrån EU och FN?

Tommy Jeppsson säger: FN har inte lyckats ena sig kring en tydlig resolution. EU är splittrat, de nya EU-medlemmarna, Storbritannien, Spanien och Italien stöder USA, övriga är emot.

cfg säger: Vet man om de amerikanska och brittiska styrkorna har mött hårdare motstånd än förväntat?

Tommy Jeppsson säger: Det motstånd som har mötts är förväntat. Hittills har det verkat ganska svagt. Vi kommer att få se ett hårdare motstånd när de närmar sig Bagdad.

Peasenot War säger: Vilka skulle följderna bli för Sverige om kriget i Irak pågår länge?

Tommy Jeppsson säger: Vi skulle få känna av resultatet av en skakigare världsekonomi. Vi skulle sannolikt få ta emot ökade flyktingströmmar. Vi skulle sannolikt också få se en kraftigare reaktion från många av länderna i tredje världen, inte bara mot USA utan också mot ett antal stater i Europa.

nalle säger: Är vi på väg mot ett världskrig?

Tommy Jeppsson säger: Jag hoppas inte det! Alliansen kommer att försöka begränsa kriget till Irak.

Anders25 säger: Hej Tommy, hur långt tror du kriget blir? Jag hoppas det går fort så folket slipper lida.

Tommy Jeppsson säger: Det hoppas jag också! Det är alltid svårt att bedöma hur långa krig blir. I slutet på 80-talet fanns det bedömare som trodde att kriget mellan Iran och Irak skulle vara över på en dryg vecka. Minns jag rätt tog det nio år. Det finns faktorer som i det här kriget talar för att det skulle bli kort, framförallt den amerikanska militära överlägsenheten. Strid i städerna med förluster och terroristangrepp i USA och England skulle kunna göra kriget längre.

Victor säger: Är det troligt att Irak kommer att anfalla Israel för att få Israel att attackera Irak och på så sätt utöka konflikten och hoppas på att andra arabländer ansluter på Iraks sida?

Tommy Jeppsson säger: Det finns en sådan möjlighet. Men jag tror den är liten. Främst beroende på Iraks begränsade tillgång på kvalificerade långräckviddiga missiler.

börje säger: I vilket skede tror du att det "stora" anfallet från USA kommer?

Tommy Jeppsson säger: Det har börjat. Intensiteten ökar när alliansens styrkor närmar sig Bagdad.

Elias säger: Hur kommer det sig att Irak ännu inte vågat attackera USA med missiler?

Tommy Jeppsson säger: Det kan bero på att alliansen lyckats förstöra huvuddelen av missilerna. Det kan också bero på att man inte vill exponera kvarvarande missiler som sannolikt snabbt skulle slås ut på grund av alliansens överlägsenhet i luften.

Dalle säger: Vad ska hända för att kriget ska ta slut?

Tommy Jeppsson säger: Att alliansen utgår med den militära segern. Men därmed är inte freden vunnen! Långsiktig fred i Irak och därmed i regionen kräver ett framgångsrikt freds- och uppbyggnadsarbete.

patrik säger: Varför är den irakiska armén så enkelt utrustad, har de inte mycket med oljepengar?

Tommy Jeppsson säger: Orsaken är att sedan det första Gulfkriget har Irak fått vidkännas ett tolvårigt embargo vad avser såväl direkt tillförsel av vapen som idéer kopplade till forskning och utveckling.

Dalle säger: Kommer någonting hända i Storbritannien tror du?

Tommy Jeppsson säger:Den möjligheten finns. Det sannolikaste är en terroristattack. Ska man gissa var den kommer att ske så är London direkt iögonenfallande.

aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM