Rekordstämning mot asfaltbolag

Skanska, NCC och Peab kan tvingas betala hundratals miljoner

NYHETER

STOCKHOLM

Börsnoterade Skanska, NCC och Peab riskerar böter på 1,2 miljarder kronor för sin roll i olagliga asfaltkarteller.

  Men sannolikt har bolagen tjänat på fusket även om de fälls i domstolen.

Konkurrensverket stämde på fredagen elva byggföretag på totalt 1,6 miljarder kronor. Beloppet är det i särklass högsta som myndigheten hittills utkrävt efter en utredning om brott mot konkurrenslagen. Den gamla rekordnoteringen låg på 715 miljoner kronor, en summa som Konkurrensverket krävt fem bensinbolag på.

  Myndigheten har utrett den misstänkta asfaltkartellen sedan oktober 2001, då verket gjorde gryningsräder hos nio företag i asfaltbeläggningsbranschen.

  De stora bolagen har erkänt medverkan. Några av dem har också medverkat i utredningen och NCC har fått en rabatt på drygt 200 miljoner kronor för gott uppförande.

Tio år med överpriser

  - Det är viktigt att markera att karteller inte ska löna sig, men vi vill också få fram budskapet att det lönar sig att samarbeta, säger Konkurrensverkets chef Claes Norgren som understryker att det är skattebetalarna och konsumenterna som drabbas när företagen bryter mot konkurrenslagen. Staten och ett stort antal kommuner har fått betala överpriser för beläggningsarbeten åtminstone sedan 1993, tror myndigheten.

  Men sannolikt har företagen tjänat pengar på fusket även om de tvingas betala rekordböterna. Asfaltbranschen omsätter enligt Konkurrensverket 6 miljarder kronor om året. Om prissamarbetet lett till att kostnaderna stigit med 25 procent innebär det en merkostnad för skattebetalarna på 1,5 miljarder kronor varje år.

  Fusket har enligt Konkurrensverket dock varit vanligast i södra och västra Sverige och mindre utbrett på andra håll. Därför är slutsumman sannolikt lägre, men även om den stannar på en halv miljard har företagen på de tio åren sedan 1993 hunnit tjäna 5 miljarder på sin marknadsuppdelning. Det skulle innebära att bolagen har råd att betala sina böter och ändå tjäna en rejäl summa på sina lagöverträdelser.

Linköping stämmer

  I Linköpings kommun har man räknat ut att kartellen har kostat mellan 20 och 30 miljoner kronor extra vid upphandlingar på sammanlagt knappt 100 miljoner kronor.

  - Vi förbereder en stämningsansökan och räknar med att kunna lämna in den i början av maj, säger Gösta Gustavsson (c), kommunalråd.

  Skanskas informationschef Agneta Ljunggren säger att företaget anser att den utkrävda konkurrensskadeavgiften är orimligt hög. NCC avböjer att kommentera kravet. Den rättsliga process som nu påbörjas kommer att avgöra avgiftens storlek, skriver koncernchefen Alf Göransson i en kommentar.

  Om Konkurrensverket avgår med segern i den rättsliga processen mot bolagen så tillfaller konkurrensskadeavgifterna oavkortat statskassan. Flera av de drabbade kommunerna funderar därför liksom Linköping på att lämna in egna stämningsansökningar.

TT