Turkiet in i Irak i morse

Tusentals soldater ska stoppa kurdisk stat

NYHETER

LONDON

Turkiet har gått in i Irak.

1 500 man marscherade i natt in över gränsen till den kurdiska delen av Irak.

Turkiet vill stoppa flyktingar - och bildandet av en kurdisk stat.

USA har motsatt sig Turkiets planer på att gå in med egna trupper i Irak och relationerna mellan de två länderna är nu mycket spända.

USA-flyg får tanka

Turkiets vilja att invadera Irak har varit en av de stora stötestenarna i förhandlingarna mellan de två länderna.

USA vill använda luftrummet och placera 62 000 man på turkiskt område för en invasion norrifrån.

Turkiet har godkänt att amerikanska militärplan kan tanka på USA:s baser inne i Turkiet och vill inte gå med på ytterligare krav.

I natt struntade Turkiet i USA och började en marsch med egna trupper in över gränsen.

Förtrupper på 1 500 man fanns i natt ett stycke in över gränsen och ytterligare 10 000 väntas följa efter.

Det är en relativt liten del av den väldiga turkiska armén på nära 500 000 man.

"Stoppa terrorister"

Den turkiske utrikesministern Abdullah Gul säger att landets egna trupper har som mål att stoppa en flyktingvåg in över gränsen till Turkiet.

- Och vi vill stoppa terroristaktiviteter.

Det betyder i klartext att Turkiet vill förhindra bildandet av en självständig kurdisk stat. I Turkiet bor miljontals kurder och det finns en rörelse för att ena alla kurder och bilda en egen stat - Kurdistan.

USA har erbjudit Turkiet ett hjälpprogram värt närmare 250 miljarder kronor. Nu har USA dragit tillbaka erbjudandet om hjälp.

Leif Kasvi