Här lär de sig att hata

USA:s bombregn rena plantskolan för nya bin Ladins

NYHETER

AMMAN

De massiva bombangreppen ska knäcka Saddam och hans regim.

Resultatet kan i stället bli att mängder av nya Usama bin Ladin föds.

Vilket är precis vad USA genomför det här kriget för att stoppa.

Foto: REUTERS
KAN SKAPA NYA TERRORISTLEDARE Efter fredagsbönen i Wehdats flyktingläger i Amman växer proteisterna mot USA:s krig mot Irak. Jordansk kravallpolis sattes in mot demonstranterna. Protesterna mot USA sprider sig i arabvärlden. I demonstrationer i Jemens huvudstad Sanaa dog en elvaårig pojke och en polis i sammandrabbningarna.

De starka bilderna från ett Bagdad som sprängs i småbitar landar inte bara i vardagsrummen i USA och Europa. Även människor i arabvärlden kan följa kriget i direktsändning på alla de arabiskspråkiga kanalerna.

Framför tv-apparaterna i allt från de palestinska flyktinglägren i Amman till universiteten i Kairo sitter arga unga män som nu blir ännu argare.

De hatar USA. De hatar Israel. De hatar sin egen hjälplöshet och oförmåga att påverka vad som händer.

Usama bin Ladins beslutsamhet att slå till mot amerikanska intressen föddes under Kuwaitkriget 1991 när "otrogna" amerikanska trupper stationerades på "helig" mark i en rad arabländer.

Irakkriget kan föda precis samma känslor och beslutsamhet hos en ny generation.

En tändande gnista

Effekten kan yttra sig på två sätt.

Kortsiktigt kan kriget tända en gnista som gör att konflikten sprider sig till grannländerna. Att regimerna i länderna runt Irak destabiliseras av demonstrationer och inre spänningar.

Långsiktigt är kriget rena plantskolan för en ny generation självmordsbombare och islamistiska fundamentalister.

President Bush har inte lyckats förklara nödvändigheten av sitt krigsäventyr så att en majoritet av européer och amerikaner begriper. Hur ska då Iraks grannar förstå det?

Jag kan också tänka mig att en och annan irakier som i natt satt och tryckte i skyddsrummen hade svårt att köpa Bushs besked att "vi gör det hör för det irakiska folkets skull".

För den vanlige araben är det solklart vem som är boven i det drama vi nu följer från första parkett. Det är Bush och inte Saddam.

Planen som släpper sin last av död och förintelse är amerikanska, inte irakiska.

I deras ögon är det USA som hotar världsfreden - inte Irak. En uppfattning som även sprider sig i vissa kretsar i västvärlden.

En av tio missar mål

Saddam är inte längre arabernas hopp. Inte den hjälte han blev 1991. Men om civilt blod börjar flyta på Bagdads gator kan USA indirekt återupprätta Saddams popularitet.

Bombningarna i natt av Bagdad kändes fysiskt även om man som jag satt framför tv:n. Alla inser att trots ambitionen att bomberna bara ska träffa Iraks ledarskap och militära mål så är det omöjligt att undvika civila offer vid så här massiva anfall.

Allt splitter och flygande glas som far genom luften. Tio procent av de "smarta" bomberna beräknas träffa fel. Förmodligen får vi redan i dag se irakierna visa upp döda och lemlästade civila.

Ny näring för terroristernas plantskola.

USA hoppas att de massiva bombningarna ska skrämma skiten ur ledarskiktet. Männen runt Saddam ska inse att de inte har en chans och ge upp. Kriget ska förkortas.

Bush driver fram hotet

Ett kort krig innebär mindre tryck från världsopinionen och trilskande allierade.

Men resultatet är inte självklart. Saddam lyckades överleva över fyra veckor av bombningar under det förra kriget.

Bush och männen runt honom verkar inte riktigt se orsak och verkan. Med kriget driver de fram just det hot som de säger sig vilja bekämpa.

Oförmågan att se det är en av orsakerna till att 11 september inträffade.

Wolfgang Hansson