Avbetalning på studielån ska locka präster till Norrland

NYHETER

För att få folk att vilja jobba inom Svenska kyrkan i Norrlands inland tar Luleå stift ett nytt grepp. Präster, diakoner, musiker och församlingspedagoger ska från och med nästa år få hjälp av stiftet med att betala av sina studieskulder, skriver Västerbottens-Kuriren.

Det har blivit allt svårare att rekrytera personal till Svenska kyrkans församlingar i glesbygdsförsamlingarna i Norrlands inland. Många tjänster står vakanta i Västerbottens inland. Sedan i våras är exempelvis två av åtta prästtjänster vakanta i Lycksele. Hittills har inte en enda ansökan kommit in, trots att tjänsterna varit utlysta vid två annonseringar.

  För att locka folk vill nu stiftet erbjuda nyanställda hjälp med att återbetala studielånet. Den nyanställde ska kunna ansöka om återbetalningshjälp med högst 12 000 kronor om året i högst tre år skriver Västerbottens-Kuriren.

  Pengarna är en skattepliktig förmån.

  Anders Thorngren, fackligt aktiv präst i Älvsbyn och ordförande i stiftskretsen av kyrkans akademikerförbund ser stiftets åtgärd som en brandkårsutryckning.

  - Allt som görs för att göra tjänsterna i glesbygdsförsamlingarna attraktivare är bra. Men om man ska lösa rekryteringsproblemen på sikt så måste församlingarna arbeta mer långsiktigt. Kyrkorna måste utveckla en verksamhet för både barn, ungdomar och vuxna som ungdomarna som lämnar församlingen för att utbilda sig känner att de vill återvända till, framhåller Anders Thorngren till Västerbottens-Kuriren.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM