Slovenien sa ja till EU och Nato

NYHETER

BERLIN

För tolv år sedan var Slovenien en del av Jugoslavien. Nästa år är det en självständig stat i både EU och Nato.

I går sade väljarna ja till medlemskap i båda organisationerna.

Foto: AP
En äldre dam röstar i Ljubljana.

I den dubbla beslutande folkomröstningen uttalade sig en överväldigande majoritet på 90,3 pro-

cent för ett EU-medlemskap.

Och efter att i opinionsmätningarna för en månad sedan ha varit avvaktande och rent av negativa till en Natoanslutning bestämde sig väljarna i går med en klar majoritet på 56 procent för att gå med i försvarsalliansen.

Lättad president

- En ny tidsålder har nu inletts för oss. Världens framtid är visserligen oviss, men som medlem i både EU och Nato kommer Slovenien att ha möjlighet att vara med och fatta beslut i viktiga internationella frågor, sade en lättad president Janez Drnovsek.

Fram till i höstas var han regeringschef och är arkitekten bakom det postkommunistiska Slovenien, som han varit med och styrt ända sedan den jugoslaviska delrepubliken bröt sig loss och blev självständig stat 1991.

Ekonomin är god

Under Drnovseks ledning har den slovenska ekonomin utvecklats mycket bra och landet är efter Malta det rikaste av de tio nya medlemmarna.

Till och med så rikt att Slovenien löpte risk att omedelbart bli nettobetalare till EU. Det lyckades man dock undvika under förhandlingarna.(TT)