"Kriget tar två månader eller längre"

Militärexperter kommenterar krigsutvecklingen

NYHETER

USA:s krigsmaskin möter ett envist motstånd i Irak.

För en månad sedan hoppades många svenska militära analytiker att ett kommande krig mot Irak skulle bli kortvarigt.

Men städer eller byar har ännu inte fallit som korthus och inga enorma skaror av irakiska trupper har givit upp, även om enskilda grupper har höjt den vita flaggan.

USA:s tekniska överlägsenhet skulle göra processen kort med Saddam Husseins styrkor.

Men idag på måndagen är kriget inne på femte dygnet och irakierna visar tydlig stridsvilja. Saddam Hussein är troligen varken dödad eller svårt skadad.

Han har idag framträtt i irakisk television i vad som verkade vara ett nyinspelat tal.

I slutet av februari sade Bo Huldt, professor på Försvarshögskolan, till Aftonbladet om kriget:

- Det blir mycket kort, max två veckor.

Idag säger han till aftonbladet.se:

- Amerikanerna blir tvungna att fatta kraftfulla beslut nu. Man får sätta in mycket eldkraft, mer av direkt flygunderstöd.

Innebär det att man med flyget kan komma att angripa direkt mot irakiska trupper på marken?

- Ja. Jag tror det kommer att krävas ett större mått av hänsynslöshet från amerikanernas sida.

Leif Kihlsten, säkerhetspolitisk analytiker, trodde för en månad sedan att ett kort krig skulle vara nödvändigt för att den internationella opinionen skulle bli blidkad.

- Men om man totalt missbedömt motståndsviljan hos Irak och kvaliteten på deras förband kan det betyda ett längre krig, sade han då.

Idag tror han att amerikanerna är förvånade över det förhållandevis hårda motstånd de mött redan långt söderut.

- Det kan ha varit en överraskning för dem, beroende på att de de styrkorna inte alls är de bästa styrkorna utan närmast kan kallas reservister. De bättre och mer välutrustade styrkorna finns närmare Bagdad, säger han till aftonbladet.se.

Hur länge tror du kriget kommer att fortsätta?

- Jag tror USA vill ha det här överstökat på en månad. Nu kan det ta två månader och möjligen litet längre också.

Gunnar Jervas är expert på säkerhetspolitik på försvarets forskningsinstitut. Förra månaden beskrev han hur USA önskade sig ett krig som skulle bli ”en fruktansvärd knock-out” på Irak och hur USA då trodde att landets motstånd skulle falla ihop som ett korthus.

Idag tror även han att USA misstagit sig på motståndsviljan:

- Ja, det verkar så. Man har ännu inte intagit Basra och man strider fortfarande om områden som man till en början förklarade som befriade, säger han till aftonbladet.se.

- Amerikanerna trodde att folket där skulle ropa av glädje men det gör de inte – de fajtas. Nu tar ju inte amerikanerna ort för ort, utan de kör runt för att komma till Bagdad så snabbt som möjligt.

Många anser att markstrider i Bagdad kan orsaka stora förluster.

- Ja. Där kommer det att bli ett nytt Stalingrad finns det de som tror. Men jag är inte säker på att amerikanerna vill ha strider gata för gata, det skulle bli oerhört blodigt och det skulle inte se bra ut i amerikansk tv och inte vara bra för opinionen.

Hur lång tid kommer kriget att ta?

- Det kan ju krackelera. Det irakiska samhället kan falla samman. Och kommer det så kommer det fort.

Simone Söderhjelm