Här är hjälporganisa- tionerna du kan stödja

NYHETER

Svenska hjälporganisationer vädjar om hjälp till krigets offer.

I Basra kan förorenat vatten leda till en mänsklig katastrof.

- Vi vill vaccinera barnen för att minska risken för epidemier, säger Ingeborg Ekblom, informationssekreterare för Unicef.

De svenska biståndsorganisationerna är ense: civilbefolkningen i Irak behöver omedelbart hjälp med friskt vatten, mat och sjukvård för att undanröja en mänsklig katastrof.

Lokalbefolkningen i Basra hämtar dricksvatten i samma flod där avloppsvatten rinner ut. Att rena vattnet är omöjligt så länge strider rasar i området.

Många hjälporganisationer i Sverige samlar just nu in pengar för att kunna hjälpa.

När flyktingströmmen kommer till Iraks gränser behövs ytterligare hjälp - inte minst till barn och ungdomar.

Många hjälporganisationer har skickat medicinsk personal och förnödenheter till regionen. Runt Iraks gränser står hundratals volontärer beredda att hjälpa de flyktingar som kommer. Om de kommer.

Annika Sohlander