Hur påverkas barnen av kriget?

Läs chatten med Ing-Marie Berglund från Rädda barnen

NYHETER

Bush säger: Har ni dragit igång nån humanitär hjälp än???

Ing-Marie Berglund säger: Ja, vi har genom vår brittiska syterorganisation arbete uppe i norra delarna av Irak, uppe i Kurdistan. Där har de gjort om sitt långsiktiga program till katastrofprogram som de 60 lokalanställda jobbar med i stället. Det är riktat till intern flyktingström i Kurdistan.

Malin säger: Som vanlig privatperson, kan man bara hjälpa med pengar. Eller finns det något sätt att hjälpa mer aktivt?

Ing-Marie Berglund säger: Man kan kontakta sin närmaste lokala Rädda Barnen-organisation och höra om de har några speciella arrangemang, till exempel demonstrationer eller pengainsamlingar.

Lars säger: Kan man sätta in pengar någonstans ?

Ing-Marie Berglund säger: Ja, man kan sätta in på postgiro 902003-3. Märk talongen till exempel Irak-konflikten.

Roger säger: Hej!hur är situationen i basra efter det civila upproret?

Är vattentillförseln säkrad?

Ing-Marie Berglund säger: Det är Röda Korset som jobbar med vattentillförseln och jag tror att de har fått igång den till 40 procent. Jag har inte sett nåt om upproret i de nyhetssändningar jag sett så jag vet inte om det är fortsatt eller nertystat.

stigbjörn säger: hej.. ska usa sluta anfalla irak , tycker du?

Ing-Marie Berglund säger: Jag tar inte ställning i politiska frågor. Vi ger stöd till barn utan hänsyn till politisk, militär eller ideologisk tillhörighet. Jag utgår från principen om barnens bästa och tar barnens parti. Rädda Barnen tar inte politisk ställning.

Linn säger: Om jag vill skänka pengar till krigsoffren. arför ska jag ge dem just till er organisation? Hur hjälper ni?

Ing-Marie Berglund säger: Därför att hälften av befolkningen i Irak är barn under 14 år och vi fokuserar på att hjälpa barn. Och barn är särskilt sårbara. Kriget drabbar barnen värst.

stefan säger: hur påverkas barnen och deras omgivning av kriget ?

Ing-Marie Berglund säger: Barn är ju särskilt sårbara. Deras rätt till liv och utveckling hotas. De riskerar både kroppsliga och psykiska skador. Och ovissheten är förödande och kan ge långsiktiga traumatiska effekter.

knud säger: Vem tycker du ska betala för återuppbyggnaden av Irak?

Ing-Marie Berglund säger: Som jag sa tidigare tar Rädda Barnen inte ställning för eller emot krigsförande parter eller till vem som ska återuppbygga Irak.

anna säger: Varför finns majoriteten av hjälpen utanför Irak, och inte inuti landet där hjälpen behövs mest?

Ing-Marie Berglund säger: Det har med säkerheten att göra.

vickan säger: Har ni fått mycke att göra efter kriget, alltså mer än vad ni anat?

Ing-Marie Berglund säger: Ah, det stämmer. Det är mycket information, förfrågningar och administrativt arbete.

stenta säger: går det bra att få fram hjälp sändningar

Ing-Marie Berglund säger: Nä, det har varit svårt för vår systerorganisation i Norra Irak. Dels för att de har dåligt med pengar och dels för att det har varit svårt att få in hjälpsändningar över gränsen.

Eva säger: Hej! Har en fråga om vad det krävs för behörighet att åka ner för att hjälpa tillav omhändertagande av ex sårade.

Ing-Marie Berglund säger: Vi skickar ner folk genom beredskapsstyrkan. Vi har inga arbetande inne i Irak. Där måste man anmäla sig och bli antagen till beredskapsstyrkan. Man måste vara barnexpert på något sätt, socionom eller ha arbetat mycket med barn till exempel, för att komma med i beredskapsstyrkan.

knud säger: Hur många barn tro du att det kommer att dö till följd av kriget?

Ing-Marie Berglund säger: Det är svårt att säga. Det beror alldeles på hur striderna fortsätter. Jag hoppas att det blir så få som möjligt. 90 procent av offren i ett krig är civila numera och ett barn som har dött är ju ett barn för mycket. Tack för er medverkan. Det var intressant att få vara med och chatta och svara på era frågor. Tack för intressanta frågor.

ARTIKELN HANDLAR OM