Vad är största problemet för alla flyktingar?

Läs chatten med Elisabet Andersson från SOS-Barnbyar

NYHETER

Malin säger: Hur kan man hjälpa? kan man skicka pengar?

Elisabet Andersson säger: Ja du kan hjälpa genom att skicka pengar via vårt pg konto 90 02 03-1

TuaB säger: Behövs frivilliga till era hjälpinsatser? Kan man delta som volontär om man inte har någon tidigare erfarenhet?

Elisabet Andersson säger: SOS-Barnbyar arbetar endast genom lokalt anställda men du kan hjälpa genom att sätta in pengar på PG 90 02 03 -1

Zoso säger: Hej. Vad är det största problemet för flyktingar som nu flyr från Irak?

Elisabet Andersson säger: Vi tror att det största problemen är flera bl a att de befinner sig i chocktillstånd, är hungriga, törstiga och i värsta fall har de också hunnit bli sjuka -

joakim säger: hur många hjäporganistioner finns där nu och har dem tillräckligt med hjälpmedel och hur länge kommer dem att räcka i så fall

Elisabet Andersson säger: I norra Jordanien i staden Ruwayshid där SOS-Barnbyar är ska även Röda Korset, Unicef m fl vara

John säger: Går alla pengar till de drabbade?

Elisabet Andersson säger: Absolut

Tomasz säger: På vilket sätt hjälper ni krigets offer i Irak?

Elisabet Andersson säger: Vi har satt upp ett hjälpläger i staden Ruwayshid i norra Jordanien där står vi beredda att hjälpa till med mat, filtar, medicinsk hjälp, psykologer, tält mm

majlis säger: har alla tillgång till vatten och mat

Elisabet Andersson säger: I vårt hjälpläger i Ruwashyid kommer vi att ha vatten och mat

Kim säger: Vad händer med alla flyktingar?

Elisabet Andersson säger: Det är mycket svårt att säga i dagsläget dels vet vi inte hur många flyktingar det kommer att bli dels hur de kommer att förflytta sig och vi hoppas att vi ska kunna fånga upp så många som möjligt

Zoso säger: Hur många människor uppskattar ni är på flykt från Irak?

Elisabet Andersson säger: Enligt våra källor så har inte den stora flyktingströmmen satt igång ännu utan det rör sig endast om hundratals än så länge

majlis säger: har alla skyddsrum och skyddsutrustning

Elisabet Andersson säger: Tyvärr inte - långtifrån alla har den möjligheten till skydd

newyorkbrud säger: vad säger de som bor där om den här hjälporganisationen?

Elisabet Andersson säger: SOS-Barnbyar har 3 barnbyar i Jordanien och vi är internationellt mycket kända och vi uppfattas som neutrala och opartiska vilket självklart förstärker vårt hjälparbete i denna situation

frågsam säger: hur är läget nu i Bagdad?

Elisabet Andersson säger: Fick precis veta när jag klev in här på AFtonbladet att det har fallit bomber över civila områden bl a ska en marknad i Bagdad ha blivit träffad

FP, MFK säger: När beräknas den stora flyktingströmmen anlända till erat läger?

Elisabet Andersson säger: Mycket svårt att bedöma men troligtvis i början på nästa vecka

pappakeno säger: Hur mycket pengar behövs för att ni ska kunna hjälpa en flykting?

Elisabet Andersson säger: JAg har ingen exakt uppgift på det men det beror helt på vilket typ av hjälp som varje flykting behöver alltifrån mat till medicinsk hjälp

Zoso säger: Vilka risker löper ni själva när ni försöker hjälpa folk?

Elisabet Andersson säger: Det är alltid en risk men det hör till detta arbete och de som just nu är där tänker inte på egna risker utan vill bara hjälpa till

jojjo säger: Har ni tillräckligt med resurser för att hjälpa alla flyktingarna?

Elisabet Andersson säger: Tillsammans med alla övriga organisationer som är där tror vi i dagsläget att vi ska kunna hjälpa till att ta emot de första flyktingströmmarna och beroende på hur utvecklingen blir så får vi öka resurserna

Zoso säger: Vad gör den irakiska regeringen själva för att hjälpa folk i nöd? Gör de nånting alls?

Elisabet Andersson säger: Kan tyvärr ej svara på det

Malin säger: Hur hjälper ni offren? Varför ska jag ge pengar till just er organisation?

Elisabet Andersson säger: Vi har satt upp ett hjälpläger i norra Jordanien i staden Ruwayshid där vi har mat, filtar, medicinsk hjälp psykologisk hjälp att erbjuda och varför just vi är nog inte det viktigaste utan att du vill hjälpa

begge säger: kan man skicka kläder eller dyl.?

Elisabet Andersson säger: Nej tyvärr - det blir svårt att garantera att transporterna går fram

pappakeno säger: Finns det något vi i Sverige kan göra för att hjälpa de flyktingar som kommer hit?

Elisabet Andersson säger: Om det kommer flyktingar hit så finns det redan upparbetade rutiner för detta men det vi tillsammans kan hjälpa till med är att dessa flyktingar erbjuds extra hjälp framförallt hur man ska kunna hantera krigsupplevelser

Maria säger: Hur m?nga hjSlparbetare har ni p? plats?

Elisabet Andersson säger: Vi har ca 10 hjälparbetare just nu men beroende på hur stora flyktingströmmarna blir så skickar vi in mer personal

emma säger: finns det någon möjlighet att hjälpa till på sommaren i något land, och hur skulle det då gå till?

Elisabet Andersson säger: SOS-Barnbyar anställer endast lokal befolkning vilket gör att vi aldrig skickar folk från Sverige till de 131 länder vi verkar i däremot får du gärna besöka och bo några dagar i någon av våra 439 barnbyar i världen

Mia säger: Hej! Är det många hemska skador på barn där ni är?

Elisabet Andersson säger: Inte vad vi vet idag

Tomasz säger: Får ni pengar av Sveriges regering eller får ni bara pengar från privata donationer?

Elisabet Andersson säger: Vi får pengar endast från privatpersoner och företag

Anton säger: vad kan ni göra för att hjälpa folket i irak som är ifara

Elisabet Andersson säger: Inne i Irak kan vi tyvärr inte göra något men däremot är vi beredda att hjälpa de flyktingar som beräknas komma till staden Ruwayshid i norra Jordanien med mat, vatten, filtar, medicinsk hjälp, psykologisk hjälp mm

FP, MFK säger: Hur svårt är det ia dagsläget att komma in i Irak med humanitärt stöd och sådant?

Elisabet Andersson säger: Vad jag har hört så är det ganska svårt att komma in i Irak f n

jojjo83 säger: Finns det en risk för en humanitär katastrof?

Elisabet Andersson säger: Ja tyvärr men vi hoppas att kriget tar slut så fort som möjligt

Elisabet Andersson säger: Nu är min tid slut men det var jättekul att chatta med er och tack för ert intresse av det som händer i Irak

nu hjälps vi åt att hjälpa alla drabbade människor och framförallt barnen Hälsningar Elisabet Andersson SOS-Barnbyar

ARTIKELN HANDLAR OM