”Saddam är en hänsynslös ledartyp”

NYHETER

Hur är Saddam? När kommer opinionen vända i USA? Vad tycker USA om Sveriges ställningstagande? Och har FN spelat ut sin roll?

Jan Eliasson, Sveriges USA-ambassadör, chattar med Aftonbladets läsare.

Jan Eliasson säger: Hej, det här är Jan Eliasson som sitter på kontoret i Washington och noga följer utvecklingen i USA:s huvudstad och också försöker följa utvecklingen i Irak.

skellefte perra säger: Är människorna rädda i USA eller går livet vidare??

Jan Eliasson säger: Människorna är oroliga över utvecklingen men samtidigt stöder man presidenten i stort sett och hoppas att kriget ska bli kort. Vi ska också alltid komma ihåg att 11 september är en bakgrund till allt som händer nu för folket i USA. USA:s osårbarhet drabbades.

andy säger: Kommer sverige att göra någon politisk markering riktad mot USA eller Storbritannien, för att visa att man är emot det här kriget? Begränsa vapenexporten t.ex.

Jan Eliasson säger: Sverige har redan gjort flera viktiga markeringar mot USA framförallt efter det att USA gick vidare utan ett tydligt FN:beslut. Stats- och utrikesministrarnas uttalanden har noterats i Washington. Man är här starkt medveten om Sveriges syn på folkrätten och den humanitära situationen.

Nyfiken säger: Du har ju träffat Saddam, hur skulle du vilja beskriva honom som person?

Jan Eliasson säger: En hänsynslös ledartyp som när jag träffade honom ingav en känsla av rädsla hos sina irakiska medarbetare. Han var en tuff förhandlare och ändrade knappast någon gång sin position.

Reagan säger: Vad händer om USA inte hittar några massförstörelsevapen vilket var anledningen till kriget?

Jan Eliasson säger: Jag tror att man till slut kommer att hitta någon form av bevis på Iraks innehav av massförstörelsevapen. Men som vi redan sett från Hans Blix verksamhet är det inte lätt att hitta till exempel biologiska och kemiska vapen.

Rille säger: Kommer Sverige ändra sin "uppfattning" om USA:s invasion om det visar sig att IRAK börjar använda kemiska vapen i kriget?

Jan Eliasson säger: Svenska regeringen har ju aldrig haft några illusioner om karaktären av Saddams regim. Om han använder dessa olagliga och ruskiga vapen visar han ju världen att han hela tiden haft dem och att han är beredd att använda dem. Alla länder bör påverkas i så fall.

anna säger: Vilka är de där trettio-nånting länderna som Bush säger stöder invasionen i Irak? Jag har bara uppfattat Spanien och Storbritannien ?

Jan Eliasson säger: Det finns ett trettio-tal länder som inräknas i den så kallade koalitionen. Det är länder som lovat någon form av stöd till USA under invasionen. I denna grupp ingår många av USA:s allierade men inte länder som Sverige, Finland och Österrike.

Pelle säger: Om USA inte hittar mer massförstörelsevapen än Blix&co – hur kommer då FN att agera mot ett närmast förlöjligat USA, som då brister i på den egna krigsförklaringen ??

Jan Eliasson säger: Vi får se vad som nu kommer att visas upp under och efter det här kriget som vi alla hoppas snart ska vara slut. Det är viktigt att FN åter spelar en roll i Irak-frågan. Det gäller både det humanitära arbetet och återuppbyggnaden av Irak. Fortsatta inspektioner blir beroende på hur läget är när kriget är slut.

Holger säger: Hur ser USA på Sveriges bristande neutralitet i den här konflikten ?

Jan Eliasson säger: Neutralitetsbegreppet bör inte tas in i detta sammanhang. Vår uppfattning grundas på folkrätten och frånvaron av ett tydligt FN beslut i detta fall. Vi har ju genom åren uttalat oss om många konflikter i världen grundat på folkrätt och humanitär hänsyn.

TT säger: Märker du någon skillnad på rapporteringen från amerikanska medier och det som svenska medier återger?

Jan Eliasson säger: Ja, man kan märka en skillnad. Hänsyn tas här till att amerikanska familjer har sina pojkar och flickor ute vid fronten. Det gör att man visar inte de ruskigaste bilderna. Det finns också en stark amerikansk patriotism i rapporteringen på grund av de känslomässiga banden till dessa unga människor ute i öknen i Irak.

Undrande säger: Har FN spelat ut sin roll nu? Som jag ser det så har händelserna bevisat att en organisation med ett antal vetomedlemmar inte fungerar.

Jan Eliasson säger: Nej, FN har definitivt inte spelat ut sin roll. USA valde trots allt att gå FN-vägen men säkerhetsrådet misslyckades denna gång med att nå enighet. Låt oss komma ihåg att FN var huvudaktör i denna fråga och att FN helt säkert kommer att behövas i en hel del konflikt områden i världen framöver. De fem länder som har vetorätt har ett stort ansvar och måste inom kort återupprätta ett gott samarbete i frågor som rör internationell fred och säkerhet.

Magnus Andersson säger: Vilket pris är USA berett att betala för att avlägsna Saddam Hussein? När börjar hela operationen bli omöjlig att fullfölja pga (a) mänskligt lidande och (b) regionala säkerhetsrisker och politisk destabilisering?

Jan Eliasson säger: Det finns inga tecken på att viljan sviktar att få bort Saddams massförstörelsevapen och regim. Samtidigt är det klart att alla påverkas av förluster i människoliv och fortsatta strider. men för president Bush är detta nästan en ödesfråga. Både hans far och han själv har sett Saddam som en huvudfiende. Nu sker konfrontationen.

Jan Eliasson säger: Tack för ert intresse och engagemang. Det är viktigt att vi i Sverige noga följer denna konflikt som kan få så stora konsekvenser för inte bara Mellan östen utan för hela världen. Låt oss nu hoppas att Iraks folk äntligen kan få fred och möjlighet att själva fritt skapa sin framtid.