Turister varnas för Asienresor

NYHETER

Turister bör inte resa till Hongkong, Hanoi eller andra områden i Asien som är drabbade av sal-smittan.

Varningen kommer från Smittskyddsinstitutet.

Antalet insjuknade och döda har ökat markant de senaste dagarna.

- Därför bedömer vi också att risken för att smittas har ökat, säger Hans Blystad, överläkare vid Smittskyddsinstitutet till Dagens Medicin.

I Guandongprovinsen i Kina ska 790 personer ha smittats av svår akut lunginflammation sedan november förra året. Av dem har hittills 31 avlidit.

I Hongkong räknar man med 247 insjuknade, varav 8 hunnit dö. Från Hanoi-området i Vietnam rapporteras ingen anmärkningsvärd ökning av antalet fall, men situationen på sjukhusen är fortfarande ansträngd.

De smittade kräver oftast intensivvård vilket gör att andra patienter som kan behöva vård kanske inte kan tas om hand på bästa sätt.

Onödig risk

Att i det läget åka dit på

semester för nöjes skull anser Smittskyddsinstitutet vara onödigt.

Personer som redan är i något av de drabbade områdena behöver dock inte avbryta sin vistelse.

Av de svenskar som varit i de drabbade områdena har fyra sökt hjälp för misstänkt smitta. Endast en av dem är inlagd för observation. Övriga anses inte ha varit smittade.

Caroline Hougner