Är Ringholm helt tondöv?

Lena Mellin: En imponerande brist på fingertoppskänsla

NYHETER

När tv och tidningar fylls av fasansfulla bilder från krigets Irak föreslår Bosse Ringholm att biståndet skärs ner.

En imponerande brist på fingertoppskänsla.

Foto: STEFAN NILSSON
VILL INTE HJÄLPA När bomberna faller över civila och hjälporganisationer kämpar för att hjälpa drabbade - då vill Ringholm skära ner biståndet. Helt i strid med vad han lovat mp och v.

I Sverige är biståndet till världens fattiga och nödlidande i stort sett heligt. När slaktkniven togs fram under 1990-talets krisår försäkrade alla med en mun att nedskärningen var temporär. Sverige skulle på nytt avstå från en procent av bruttonationalin-komsten, bni, till världens fattigaste.

Målet är fortfarande inte uppfyllt. I år går 0,81 procent av bni till bistånd.

Men finansminister Bosse Ringholm vill ändå skära ner.

Enligt läckor från förhandlingarna om vårbudgeten och tilläggsbudgeten för 2003 mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet vill Ringholm minska biståndet med en halv miljard i år och lika mycket nästa år.

I år uppgår biståndet till totalt 15,9 miljarder kronor. Den föreslagna nedskärning motsvarar tre procent av summan.

Kan inte träffa rätt

Det rör sig alltså inte om någon drakonisk nedskärning. Däremot är det ännu ett bevis för regeringens tilltagande problem att träffa rätt.

När nödpaketen redan skickas till de krigsdrabbade i Irak, när bilder av skadade och nödlidande människor sköljer över oss vill regeringen spara på världens fattiga och nödlidande.

Det handlar inte bara om att

sakna tonträff. Det är att vara helt tondöv.

Regeringen vill alltså minska biståndet med en miljard kronor. Det motsvarar hela årets anslag till humanitärt bistånd, alltså katastrofer som krig, översvämningar och jordbävningar.

Sviker löftet till mp och v

För ett halvår sedan var det annat ljud i skällan. Då ingick regeringen ett samarbetsavtal med miljöpartiet och väns-tern. Socialdemokraterna skulle få sitta kvar i Rosenbad. Förutsättningen var att de genomförde avtalets 121 punkter.

En av dem handlar om biståndet. "Vi avser att genomföra en höjning av biståndet till en procent av bni under mandatperioden om det statsfinansiella läget så tillåter."

Följaktligen säger mp och v nej till finansministerns sparförslag.

Att Bosse Ringholm lätt kan bli lite fyrkantig är ingen nyhet. Men finns det ingen annan som tänker i regeringskansliet?

Lena Mellin