Barn rädda för krig och naturkatastrofer

Ny undersökning av Barn- ombudsmannen

NYHETER

Krig, naturkatastrofer och sjukdomar skrämmer barn mest. Annars är barn i stort sett nöjda med sina liv, med familjen och med skolan, visar Barnombudsmannens årsrapport.

Förutom krig, naturkatastrofer och sjukdom kommer hot i närmiljön, i form av droger och brott, längst ner på listan över vad barn är nöjda med i den enkätundersökning Barnombudsmannen (BO) låtit göra bland 2 000 barn över hela landet. Enkäten gjordes i höstas, men rädslan för krig lär inte ha minskat.

- Nu har vi ett väldigt påtagligt krig runtom oss. Min bild är att barn och unga funderar och reflekterar mycket över den situation vi har nu. Många känner oro även om kriget är långt borta, säger BO Lena Nyberg.

Mest oroade i undersökningen är barn med utländskt ursprung, och framförallt flickor.

- När det gäller alla barn tror jag det gäller att vi vuxna tar deras funderingar på allvar. När det gäller barn som själva upplevt krig gäller det att vara extra noga. Det måste finnas professionell hjälp till dessa barns förfogande, annars riskerar vi att få en stor grupp barn som känner stor osäkerhet och därmed stress och ohälsa.

Undervisningen bra

Fyra av fem barn är nöjda med vad de lär sig i skolan. Färre är nöjda med arbetsmiljön.

- Många barn säger att man kan säga vad man vill men man kan i realiteten inte påverka. Besluten fattas utan att man lyssnat på vad barn och unga tycker och tänker.

Inga vuxna skulle acceptera att arbeta i en miljö där toaletterna är trasiga, matsalen bullrig och omklädningsrummet ofräscht, menar Lena Nyberg.

- Det är våra barns vardag i många skolor.

Arbetsmiljölagen gäller inte bara de vuxna, utan också eleverna i skolan, påpekar hon. BO:s förslag är att lagen ska gälla även på förskolor och fritidshem.

Genom att förstärka rätten att delta i elevrådet och att göra elevrådsarbete till en merit som ska noteras i betyget vill BO öka barns inflytande över skolmiljön.

De vuxna sviker

Några grupper barn är mer utsatta än andra. Barn på institution, barn med föräldrar i fängelse, ensamma flyktingbarn och barn vars föräldrar ligger i vårdnadstvist känner sig ofta svikna av vuxenvärlden.

BO vill ge barn som vistas på institution större möjlighet att påverka sin egen behandling och institutionsboendet. Hon konstaterar också att barn med föräldrar i fängelse ofta glöms bort och föreslår att kriminalvården blir skyldig att notera i journalen om den intagne har barn och att det ska finnas särskild personal som är med när barnen besöker mamma eller pappa i fängelset.

Barn- och familjeminister Berit Andnor, som tog emot BO:s rapport på fredagen, lovar också att regeringen ska titta närmare på villkoren för just de här barnen.

Webb-tv

Christina Olsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM