Två svenskar misstänks ha dödssmittan

Isolerade på sjukhus i Stockholm

NYHETER

Två män, 33 respektive 60 år gamla, är isolerade på ett svenskt sjukhus.

De misstänks bära på den fruktade dödssmittan sal.

En av männen hade varit i Guandangprovinsen i Kina, där sjukdomen bröt ut.

I går isolerades männen på ett sjukhus, enligt uppgift i Stockholm.

- Männen hålls isolerade och undersöks. Det slutgiltiga svaret kommer att dröja i två-tre dagar, säger Johan Giesecke, statsepidemolog på Smittskyddsinstitutet.

Sedan sjukdomens utbrott i Guandongprovinsen i februari har 1 408 personer smittats och 53 dött.

Guandong är tillsammans med Hongkong och Hanoi de enda platser där en akut utbrottsituation föreligger och epidemin är ännu inte under kontroll.

Åtta har avlidit

Bara i Guandongprovinsen har 300 insjuknat och åtta avlidit.

Därför råder Smittskyddsinsitutet de personer som har varit där och som uppvisar symptom att kontakta sjukvården.

De avråder också från onödiga resor till området. Trots det tror inte Johan Giesecke att risken för smitta är större för personer som har varit där:

- Nej, det är nog inte större risk för dem som besökt Guandong än de som varit på andra ställen i Asien.

Tidigare har fyra svenskar hållits isolerade misstänkta för att ha burit på smittan.

Senast i tisdags insjuknade en ung kvinna på ett plan på väg hem från Kina.

Hon fördes omedelbart till sjukhus efter hemkomsten, men det visade sig dock vara vanlig influensa.

Nu har alltså två nya misstänkta fall rapporterats.

Vad händer om de här männen visar sig vara smittade?

- Om männen är smittade kommer de även fortsättningvis att hållas isolerade, säger Johan Giesecke.

Nytt smittoämne?

De två virustyper som har isolerats i samband med sal är paramyxovirus och coronavirus som båda är vanligt förekommande luftvägsvirus.

Enligt forskarna kan det röra sig om en ny variant av dessa virus eller ett helt nytt smittoämne.

Vissa Asien- resenärer kan ha sjukdomen

Anna Lindström