Lillebror blir oftare homo

Psykolog presenterar ny rapport

NYHETER

LONDON

Män med äldre bröder är homosexuella i högre grad än andra män.

Det kallas Big Brother-effekten.

För varje äldre bror stiger sannolikheten för att vara homosexuell.

Foto: AP
BIG BROTHER-EFFEKTEN En kanadensisk psykolog har studerat familjeförhållanden och kommit fram till att män med många äldre bröder oftare är homosexuella än män som är äldst i syskonskaran, eller som bara har systrar.

Det har länge, främst i USA, förekommit en debatt om homosexualitet har biologiska eller social orsaker.

Moralistiska grupper hävdar att det är ett "livsstilsval", andra forskare har letat biologiska förklaringar. En forskare i Maryland i USA hävdar till och med att han har funnit området i X-kromosomen där det ska finnas en gen som styr homosexualitet.

Tidningen New Scientist berättar nu om de olika skolorna och redogör samtidigt för nya rön om eventuella biologiska orsaker bakom homosexualitet.

Den kanadensiske psykologen Ray Blanchard, vid centret för beroende och mental hälsa i

Toronto, har studerat familjeförhållanden för 302 homosexuella män och jämförde dessa med familjeförhållandena för lika många heterosexuella män.

Stiger drastiskt

De homosexuella männen hade i genomsnitt 1,32 äldre bröder, de heterosexuella har 0,96.

Förhållandena när det gäller andra syskon, systrar, både äldre och yngre och yngre bröder är nästan exakt desamma.

Sannolikheten för att en person ska vara homosexuell stiger också drastiskt med antalet äldre bröder.

Ifrågasätter teorier

Hos personer, fortfarande i genomsnitt, som har 2,5 äldre bröder är homosexualitet dubbelt så vanligt. Med fyra äldre bröder stiger sannolikheten fyra gånger. Forskarna söker svaret i processerna i livmodern under fostrets utveckling och avfärdar sociala orsaker.

Men andra forskare ifrågasätter teorierna då det inte är vanligare med homosexuella män bland katoliker eller mormoner som ofta har stora familjer.

Leif Kasvi