USA beordrar stopp i framryckningen

Paus upp till sex dygn

NYHETER

USA:s befälhavare har gett order om en paus på mellan fyra och sex dagar i framryckningen norrut mot Bagdad.

Orsaken är problem med underhåll och hårt irakiskt motstånd, sade amerikanska militärer på lördagen enligt Reuters.

Innebörden av denna ''paus i operationerna'', som beordrades i fredags, är att framryckningen kommer att avbrytas medan militären löser logistikproblem.

Orsaken till problemet med förnödenheter är bland annat att leveranserna från Kuwait är långa, rapporterar Reuters.

På USA-alliansens högkvarter i Qatar bekräftade en talesman för de brittiska styrkorna indirekt uppehållet.

De attackerande styrkorna behöver nu förbereda nästa fas, sade kapten Al Lockwood till tv-bolaget Sky News. Men att det skulle handla om ett formellt beslut om fyra till sex dagars uppehåll ville han inte bekräfta.

– Jag skulle inte precis kalla det för en paus, sade han.

– Det handlar helt enkelt om att precisera stridsformerna, bestämma slagfält, få fram trupper utrustade med allt de behöver för nästa del av kampanjen.

Som helhet är krigsplanen ''på rätt spår och i fas'', sade han.

Fortsatta flyganfall

Invasionsstyrkan kommer att fortsätta angripa irakiska styrkor med kraftiga flyganfall under pausen. Avsikten är att ''mjuka upp'' irakierna inför en eventuell attack mot Bagdad, sade de amerikanska officerer som uttalade sig anonymt.

Det är problem både med bensin till de storförbrukande pansarfordonen och med ransoner till soldaterna. Från tre matpaket per dag får soldaterna nu bara ett.

Motstånd från irakisk milis i samhällen längs kolonnens framryckningsväg har gjort att lagren har sinat.

Långt till Kuwait

– Vi har nästan utnyttjat våra logistikresurser helt och hållet, sade en officer vid ett amerikanskt förband i den del av kolonnen som ryckt fram längst mot Bagdad, rapporterar Reuters.

Några förband befinner sig nu bara åtta mil från Bagdad. Kuwait, där förråden finns, ligger därmed 50 mil bort.

Reuterskorrespondenter som följer med trupperna längre bak i kolonnen rapporterade dock att dessa förband fortfarande rycker framåt.

Vid USA-alliansens befälscentral i Qatar avböjde en taleskvinna att kommentera uppgiften om ett uppehåll.

"Man måste stanna då och då"

– Jag har ingen information om detta eftersom det handlar om samtida och framtida operationer, förklarade hon.

I fredags avvisade Storbritanniens arméchef Mike Jackson frågor om huruvida det uppstått problem med framryckningen. Men han talade om att uppehåll brukar behövas.

– Arméer kan inte röra sig framåt hela tiden utan att stanna då och då för att omgruppera och försäkra sig om att underhållet är ikapp, sade han på en presskonferens i London.

– Pauser tas för att man ska kunna reda ut läget och vad som ska hända härnäst.

webb-tv

TT

ARTIKELN HANDLAR OM