Har du råd med fler döda, Bush?

Foto: GETTY IMAGES
KAN TVINGAS AVBRYTA KRIGET - ELLER FÖRLORA OMVAL Soldaterna böjer sin huvuden i bön framför sina sju dödade kamrater som dog i striderna i Nasiryah i södra Irak. Men blir de amerikanska offren för många kan George W Bush tvingas dra sig ur kriget utan att ha störtat Saddam.
NYHETER

AMMAN

Bara en sak kan stoppa Irakkriget utan att Saddam Husseins regim fallit.

Döda amerikaner och britter på slagfältet.

Rädslan för ett nytt Vietnam kan tvinga president George W Bush att avbryta kriget eller ge upp chansen att bli omvald.

58 döda allierade soldater - varav 36 amerikanska - på drygt en veckas strider är en hanterlig nivå. Men ändå betydligt högre än efter motsvarande tid i Kuwaitkriget 1991, då de stridande soldaterna var mer än dubbelt så många.

I ljuset av det starka irakiska motståndet har paret Bush/Blair anledning att oroa sig. Koalitionstrupperna har hittills undvikit strider och lämnat städer utan att ta kontroll över dem. När slaget om Bagdad inleds möter styrkorna det bästa motstånd Irak kan erbjuda.

Sätter Saddam in kemiska vapen kan dödssiffran i ett slag mångdubblas även om koalitionstrupperna har tillgång till skyddsdräkt och gasmasker.

Döda i bakhåll

Flera av koalitionens soldater har dödats i bakhåll. Klagomål har framförts från amerikanska generaler och soldater att irakierna inte slåss "schyst".

Ursäkta en undran, men vad hade de väntat sig? Att irakierna skulle ställa sig på led i nytvättade uniformer och låta sig mejas ner av invasionsstyrkornas supervapen?

I ett krig där ena partens militära slagstyrka är helt överlägsen finns ingen rättvisa.

Grundfelet i koalitionens krigföring är en brist på psykologisk förberedelse för det motstånd man mött.

När de vinkande och jublande folkmassorna uteblivit har soldaterna blivit osäkra. De har ju fått höra att de är på befrielseuppdrag.

Stupade soldater är inte bra för stridsmoralen. Ju fler döda brittiska och amerikanska soldater i Irak, desto längre tid tar kriget.

Vietnamkriget med över 50 000 döda amerikaner ligger som ett spöke över all USA:s krigföring.

I Somalia 1993 räckte det med 17 döda soldater för att USA skulle dra sig ur.

I Irakkriget finns en helt annan beslutsamhet, men om antalet döda börjar räknas i tusental kan Bush inte längre bortse från de inrikespolitiska effekterna.

I höst börjar upptakten till presidentvalet nästa år. Bush hoppas att i motsats till sin pappa bli omvald för fyra nya år.

Krigsminnena ligger djupt

Bush den äldre lyckades inte trots att han vann Kuwaitkriget 1991 på knockout. Terrordåden den 11 september har gjort amerikanerna mer uthålliga för egna förluster, men minnena från Vietnam ligger djupt förborgade i det nationella medvetandet.

Påpekas bör att kriget trots allt precis har börjat.

Först efter en månad får vi en mer tydlig indikation på hur kriget går. Min gissning är att Saddam Hussein faller innan de amerikansk-brittiska förlusterna nått en sådan nivå att kriget stoppas.

Annars kan Bush vinka adjö till sitt jobb.

Wolfgang Hansson