”Vi vet inte om Saddam är vid liv”

Amerikanske befälhavaren: Irak ser inte ut styras från toppen

Foto: REUTERS
General Tommy Franks vid dagens presskonferens i Qatar.
NYHETER

Den amerikanske befälhavaren – general Tommy Franks – är inte övertygad om att Saddam Hussein är vid liv.

– Jag har inte sett några trovärdiga bevis de senaste dagarna på att den här regimen styrs från toppen, säger han i dag.

De dagliga presskonferenserna vid det amerikanska centralkommandot i Qatar har kritiserats av flera medier – både arabiska och amerikanska. Lite information har släppts och flera har önskat att få svar från högsta ledningen.

Och i dag valde general Tommy Franks – som leder de allierade styrkorna i Irak – att själv hålla i mötet med pressen.

”Ingen konflikt med Rumsfeld”

Flera amerikanska medier har rapporterat att den högsta militära ledningen skulle ha velat vänta med ett anfall. Tommy Franks förnekade dock uppgifterna – som talade om en konflikt mellan honom och försvarsminister Donald Rumsfeld.

Tommy Franks undvek att svara på frågan om hur lång tid kriget kommer att ta. Han konfronterades med uppgifter från militära källor som sagt att det kommer att fortsätta fram till sommaren.

– Man vet aldrig hur lång tid ett krig tar, sa Tommy Franks.

Mattias Lundell