"Viktigt med reportrar i Irak"

Medieforskaren: Svårt vara objekt

NYHETER

Omvärldens ögon finns inne i Irak. Journalisternas rapportering styr vad vi tycker om kriget.

- Det är svårt att vara objektiv, men det är oerhört viktigt att reportrarna finns där, säger medieforskaren Anja Hirdman.

Foto: EVA TEDESJÖ
Hirdman.

Flera hundra journalister från hela världen finns på plats i Irak för att skildra kriget.

Några är utvalda av USA och Storbritannien och får följa med militära förband i deras framryckningar - men under stränga order om vad de får och inte får skriva.

De reportrar som finns på plats i Bagdad körs runt i den irakiska regimens bussar till utvalda platser.

Risken att rapporteringen blir styrd och färgad av krigspropaganda är stor. Men den risken är oundviklig, enligt Anja Hirdman.

Det viktiga, menar hon, är att journalisterna också redogör för sina förutsättningar för läsarna.

"Kliniska operationer"

- Alternativet är att bara ha krigsmakterna som förmedlar information. Journalisternas ögonvittnesskildringar och bilder gör väldigt mycket för att man ska förstå vad som händer.

Hon nämner Kuwaitkriget 1991 och invasionen av Afghanistan 2001 som skräckexempel.

- De händelserna stannade kvar i minnet som oerhört kliniska militära operationer.

I dag får vi information från många olika källor och en annan bild av krigets konsekvenser.

- Pentagons information får inte lika lätt stå oemotsagd, säger Anja Hirdman.

Journalisternas rapporter från kriget är nyckeln till opinionens stöd eller protester. Det märks särskilt tydligt i USA.

- Det står mycket pengar och politik på spel. Rapporterna från Vietnamkriget fick stora konsekvenser för opinionen och påverkade USA:s trovärdighet och militärbudget. Så man är oerhört medveten om risker med medierna och funktionen i krigssammanhang.

Fatima Johansson