Nu våras det för stans cyklister

... men cykelfälten på Hornsgatan och Fleminggatan blir kvar

Grafik: PAUL WALLANDER
NYHETER

Nu stundar bättre tider för Stockholms cyklister.

De närmaste åren planeras för 25 nya cykelbanor i innerstaden.

Och de omstridda cykelfälten får vara kvar – både på Hornsgatan och på Fleminggatan.

Foto: JESSICA GOW
Den omstridda cykelbanan på Hornsgatan får vara kvar, åtminstone tills utvärderingen är klar vid årsskiftet.

Aftonbladet kan i dag avslöja vilka gator som är aktuella för cykelbanor.

Många hoppades att cykelbanorna skulle försvinna med Stella Fare, men den nya majoriteten i Stadshuset kommer att fullfölja cykelplanen. Trots att Annika Billström (s) efter valsegern snabbt var ute med pensel och färg för att måla över de förhatliga cykelfälten på Hornsgatan. Vilket uppfattades som att de skulle stoppas.

Utvärderar banorna

– Det vi sa var att vi skulle se över en del av de målade cykelbanorna av säkerhetsskäl, och det ska vi också göra, säger Billströms pressekreterare Claes Thunblad.

Gatukontoret jobbar just nu med att utvärdera cykelfälten på Hornsgatan och Fleminggatan. Tidigast till årsskiftet kan ett förslag till lösning vara klart.

Till dess får cyklisterna fortsätta att cykla även på dessa två gator.

Har redan börjat

Cykelplanen gäller fram till 2006, men bara två projekt har fått genomförandebeslut i gatu- och fastighetsnämnden.

Det är Surbrunnsgatan, där arbetet redan startat, och Folkungatan.

På Folkungagatan hoppas kontoret kunna komma i gång i maj, medan Birger Jarlsgatan och Vasagatan väntar på klartecken från politikerna. Detsamma gäller cykelbanorna på Götgatsbacken.

Beror på körriktning

– Vasagatan kan starta så snart vi får ett beslut från nämnden, säger Krister Isaksson, ansvarig för cykelbane-

utbyggnaderna på gatu- och fastighetskontoret.

– Birger Jarlsgatan är mer realistisk till hösten. Då slipper vi också störa uteserveringarna.

Hur cykellösningarna blir på Götgatsbacken beror bland annat på ändringen av körriktningen på gatan, plus en eventuell blivande gågata på delen Högbergsgatan–S:t Paulsgatan. Start tidigast till våren 2004.

Enligt Krister Isaksson påverkas inte framkomligheten särskilt mycket av cykelbanor och cykelfält, bortsett från att den förbättras för cyklister.

Planerade cykelbanor

Sven-Anders Eriksson