Svensk har troligen fått dödssmittan

En medelålders man ligger isolerad sedan i går

NYHETER

Sverige har sannolikt fått sitt första fall av dödssmittan SAL.

En medelålders man ligger sedan i går isolerad på en svensk infektionsklinik.

Röntgen av mannens lungor tyder på att han drabbats av dödssmittan.

För två veckor sedan rapporterades de första fallen av SAL, svår akut lungvägsinfektion, i Sverige. Då handlade det om misstänkta fall.

I går ändrades förutsättningarna.

En man - knappt 50 år gammal - sökte vård för de symptom som kännetecknar dödssmittan.

Han kom då direkt från en resa i Kina och genomgick omedelbart en lungröntgen.

Lungbilden stämmer

- Patientens röntgenbild visar att det kan stämma med SAL. Det gör att vi den här gången inte bedömer mannen som ett misstänkt fall utan som ett sannolikt fall, säger Johan Giesecke, statsepidemiolog.

Mannen är nu isolerad på en infektionsklinik på sitt sjukhus.

Smittskyddsinstitutet följer världshälsoorganisationen WHO:s regler för klassificering av SAL-smitta.

Misstänkta fall - personer som varit i smittade områden och drabbats av feber och hosta.

Sannolika fall - personer som varit i smittade områden, drabbats av feber och hostar och som har en lungröntgenbild som indikerar sjukdomen.

Bekräftade fall.

- Den här personen har inte varit i de värst drabbade områdena och han säger själv att han inte varit i nära kontakt med någon som insjuknat i SAL. Det tyder på att han inte själv drabbats, säger Johan Giesecke.

Har beställt test

I helgen lyckades ett tyskt företag få fram ett blodprovstest som kan bekräfta SAL. Smittskyddsinstitutet har beställt testet.

- Jag hoppas vi får det inom några dagar, säger Johan Giesecke.

Testet kommer att antingen bekräfta eller utesluta SAL hos den nu drabbade mannen.

Smittskyddsinstitutet avråder från resor till Hongkong och Guandong-provinsen i Kina och Hanoi i Vietnam, de platser som hårdast drabbats av dödssmittan.

För att bli smittad med SAL krävs nära kontakt med en smittad. Därför är de flesta som hittills smittats antingen sjukvårdspersonal eller anhöriga och vänner till smittade.

Hittills har ett 60-tal dödsfall rapporterats världen över och 1 600 insjuknat.

Läs också:

Petter Ovander

ARTIKELN HANDLAR OM