Fem svenskar fortfarande i riskzonen

Kan vara smittade av SAL-viruset

NYHETER

Fem svenskar ligger fortfarande på sjukhus för att de kan vara smittade av viruset SAL.

Fem andra som man först misstänkte var smittade har fått lämna de sjukhus de vårdats på.

I Hongkong vårdas redan 62 SAL-smittade i respiratorer.

Den svenske man som man igår på måndagen nästan säkert trodde var smittad mår nu bättre.

Flera av de svenskar som legat inne för luftvägssymptom är nu smittfria och har fått lämna sjukhusen.

- Problemet är att vi inte exakt vet vilken infektion de haft eftersom vi inte kan diagnosticera sjukdomen ännu, säger epidemiologen Johan Giesecke på Smittskyddsinstitutet.

- En av dem hade en vanlig lunginflammation, några andra kunde vi inte fastställa. Javisst, det betyder att de kan haft SAL och tillfrisknat. Det får vi aldrig veta.

Nya fall varje dag

Nästan varje dag rapporterar smittskyddsmyndigheter runt om i världen om nya fall av SAL, svår akut lunginflammation, viruset som ger svår och i några fall dödlig lunginflammation. Hos många växer oron för ett svenskt utbrott.

Men Ragnar Norrby, generaldirektör för Smittskyddsinstitutet tror inte att risken är stor.

- Jämförd med de senaste årens stora influensor, som den senaste Hongkonginfluensan, är den mycket litet smittsam. Det är inte en luftburen smitta. Allt tyder fortfarande på att viruset smittar genom saliv och direktkontakt, säger han till aftonbladet.se.

- Det finns rapporter om åtminstone två flygplan med sjuka ombord som landat i Frankfurt respektive Beijing. Av medpassagerarna hade bara de som satt alldeles intill blivit smittade.

Höghus isolerat

Ett höghus på 16 våningar har isolerats i Hongkong där flera smittats.

Man påstår att smittan där spridits lodrätt i huset. Tyder inte det på att den är luftburen?

- Nej. Huset ligger i ett område på Kowloon som har världens högsta befolkningstäthet. Jag är säker på det är i de trånga hissarna folk stått och hostat och smittat varandra.

Han medger att Hongkong och södra Kina är hårt drabbat men hur hårt är inte helt klart.

- Under lång tid uppgav de att 305 var smittade, så plötsligt den 25 mars, över en natt, fick vi veta att de var 790. Jag tror inte att deras rapportsystem fungerar riktigt, eller att de velat rapportera allt. Det har de nu lovat att ändra på.

En tiondel av de som insjuknat i luftvägsviruset får komplikationen svår lunginflammation.

- I allmänhet är de äldre - över 40 år – och de har ofta underliggande sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur gammal var den yngste som drabbats och avlidit?

- Det vet vi inte bestämt. Det finns ingen som ännu haft tid att samla in data från varje enskild patient. Alla har hittills koncentrerat sig på epidemiologin, smittspridningsvägarna.

Syrebrist i blodet

Den direkta dödsorsaken av SAL är syrebrist i blodet. De små lungblåsorna, alveolerna som distribuerar syre ut i blodet, slammar igen hos den sjuke och förmår inte skicka ut syret.

Ragnar Norrby säger att han förstår att de som bor i Hongkong är skärrade eftersom området är hårt drabbat. Han vill också klargöra att rekommendationen från Smittskyddsinstitutet till människor om att undvika resor till området inte beror så mycket på hög smittrisk.

Istället har det att göra med möjligheterna att vårda dem som eventuellt blir smittade.

- 62 patienter ligger i respirator i Hongkong just nu. Det börjar bli tätt. Respiratorpatienter är bland de tyngsta man kan ha att vårda och det finns inget sjukhus som har hur många respiratorer som helst.

Nu reser de svenskar som kan hem ifrån Hongkong. Någon av dem kan i teorin föra med sig smittan.

Finns det anledning för folk här i Sverige att skydda sig på något sätt, nu när många svenskar kommer direkt därifrån?

- Nej, det finns ingen anledning om inte de som kommer arbetat i sjukvården och haft direktkontakt med någon smittad.

Tidigare artiklar:

Simone Söderhjelm