Sänkt sjukersättning i budgetuppgörelse

NYHETER

STOCKHOLM

Sjukersättningen sänks för den enskilde och företagen får större ansvar för den, enligt budgetöverenskommelsen mellan s, v och mp som blev klar på tisdagskvällen.

Positivt är dock att kommunerna får drygt fyra miljarder kronor extra nästa år.

Partierna har enats om besparingar på cirka tio miljarder kronor för 2003. En del däri är att sjuklönen sänks. Från den sjukpenninggrundande inkomsten dras först 2,5 procent och därefter blir ersättningen 80 procent. Det innebär att sjukersättningen motsvarar cirka 77-78 procent.

- Huvudlinjen har varit att trygga välfärd och sysselsättning och då måste vi bromsa sjukförsäkringskostnaderna, sade finansminister Bosse Ringholm på tisdagskvällen.

- Det är ingen människa som tycker om att sänka en ersättningsnivå som en sjuk människa behöver, tillade vänsterpartiets förhandlare Lars Bäckström och lovade en återställare när utrymme finns.

Arbetsgivarna får mer ansvar

Regeringen har de senaste veckorna kommit med flera förslag om hur arbetsgivarna ska få utökat ansvar för att minska sjuktalen. Nu stannar partierna vid att utöka företagens nuvarande betalningsansvar från de två första sjukveckorna till de tre första. Småföretag med färre än 25 anställda ska dock få ett högkostnadsskydd.

Totalt innebär ändringarna i sjukförsäkringen besparingar på cirka fyra miljarder.

Drygt tre miljarder hämtar partierna hem genom att de ökade kostnaderna för skatteutjämningssystemet gör att utgiftstaken kan höjas. En dryg miljard tas in genom uppskjutna försvarsbeställningar och andra uppskjutningar ger något mer.

Taken i sjuk- och föräldraförsäkringarna höjs inte från 1 juli, men ska höjas under mandatperioden, enligt Ringholm.

Genom att senarelägga väg- och järnvägsinvesteringar sparas också ytterligare 1,5 miljarder. Bland annat skjuts citytunneln i Malmö upp.

- Det är viktigt att vi tar ansvar och inte låter kostnaderna skena iväg. Vi ska inte lämna över kostnader på våra barn och barnbarn, sade miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

Han var dock nöjd med att partierna kommit överens om att landets kommuner och landsting nästa år får ett statligt tillskott på 4,3 miljarder kronor. Därmed kan de behålla personal som nu finansierats med ett tillfälligt tillskott.

Biståndet behålls

Vissa anslag som uppgetts ha hotats i förhandlingarna rörs heller inte. Biståndet skärs inte ner, däremot skjuts en utbetalning upp. Golven i föräldraförsäkringen höjs också som planerat från 150 till 180 kronor per dag nästa år.

Bakgrunden till besparingarna är att kostnaderna för sjukförsäkringen tidigare beräknats öka med sex miljarder i år, men nu pekar det på cirka tolv miljarder.

TT: Men vad säger att det inte pekar på 16 miljarder i höst?

- Ja, det är allvarligt om det skulle vara så, för då krävs ännu större insatser. Men vi räknar nu med att flera av de här åtgärderna ska bita, säger Ringholm.

TT