Biltullar - då handlar vi mindre i stan

NYHETER

Två av tre stockholmare vill inte ha trängselavgifter. Och fyra av tio kommer att handla mindre om biltullarna införs. Det visar en ny undersökning.

Skop har på uppdrag av Stockholms handelskammare genomfört en undersökning bland cirka 1 200 stockholmare i åldern 18-84 år.

På frågan om man ska ta ut trängselavgifter av dem som kör bil i Stockholms innerstad, svarar en klar majoritet (66 procent) att de absolut eller troligen inte vill ha trängselavgifter. Nästan hälften (48 procent) säger att de absolut inte vill ha det.

Vänstern är för

Samtliga partiers väljare utom miljöpartiets och vänsterns är emot trängselavgifter.

De som bor i Stockholms innerstad är något mindre negativa till avgifter än boende i länets övriga kommuner.

Stockholmarnas inköp i innerstaden skulle minska om trängselavgifter infördes. På frågan "Hur skulle dina inköp påverkas om det infördes en trängselavgift på 50 kronor per dag ? Skulle de minska, öka eller vara oförändrade?", svarade 41 procent att de skulle minska.

Enligt handelskammaren motsvarar det att bortfall på cirka två miljarder kronor för näringsidkarna, lika mycket som Åhlens och NK:s sammanlagda försäljning.

Sven-Anders Eriksson

ARTIKELN HANDLAR OM