Så tvingades han att avgå

Valberedningen ville inte ha Lundgren kvar

NYHETER

Bo Lundgrens öde avgjordes redan på valberedningens möte i torsdags.

Bara en av ledamöterna ville att han skulle sitta kvar.

Därmed blev han i praktiken avsatt.

I torsdags eftermiddag hade moderaternas valberedning sitt första möte inför stämman i slutet av oktober. Enligt ordföranden Anders Sjölund är sju månader ett krav för att lyckas enas kring ny partiledning.

Han skulle stoppas

Flera moderater menar dock att det finns en annan anledning till den goda framförhållningen.

- Man har drivit igång en process som uppenbart syftar till att kasta ut Bo Lundgren innan han har fått en chans att göra de saker stämman gav mandat för i höstas, säger partistyrelseledamoten Tove Lifvendahl, tidigare ordförande i Muf.

Ungdomsförbundets representant Maria Rankka var, enligt vad Aftonbladet erfar, den enda av de tretton ledamöterna som gav Bo Lundgren sitt uttalade stöd. Några var tveksamma men en klar majoritet var emot honom, vilket de högljutt ventilerade på mötet.

Nilsson var drivande

En av dem var Elwe Nilsson, ordförande för moderaterna i Stockholms län. Enligt uppgift har han varit drivande i den interna kritiken mot Bo Lundgren.

- Elwe Nilsson är motorn i detta tillsammans med ett antal kommunmoderater i södra och västra Sverige, säger en ledande moderat.

Att redan nu sakna stöd i valberedningen är detsamma som att bli avsatt. Därmed var Bo Lundgren tvingad att meddela sin avgång redan i går.

Samma personer som krävde hans avgång förklarade att Fredrik Reinfeldt, 37, bör ta över.

Visserligen diskuterades även ett brev från länsförbundet på Gotland där Carl Bildt lanserades som ny partiledare, men det ansågs av de flesta som nostalgiskt önsketänkande.

- De som argumenterade mot Bo Lundgren argumenterade för Fredrik Reinfeldt, säger en person med insyn i valberedningens möte.

Siffrorna gick upp

Omvalet av Bo Lundgren på den extra stämman i höstas var villkorat. Om inte partiet hade börjat klättra i opinionsmätningarna skulle han tvingas gå på stämman i oktober.

I den senaste Temo-mätningen hade moderaterna 17,7 procent av väljarna bakom sig. Det är en uppgång på 2,5 procent sedan valfiaskot.

Bo Lundgren har också satt igång ett omfattande förnyelsearbete. Många av de krav ungdomsförbundets ordförande Tove Lifvendahl ställde redan på valnatten har uppfyllts.

Han har städat ut "bunkermoderater" som Gunnar Hökmark, Per Unckel och partisekreteraren Johnny Magnusson. Istället lockade han tillbaka nyckelpersoner som Sven Otto Littorin och Anders Borg, sakkunniga i den förra borgerliga regeringen under Carl Bildt.

Fler unga i toppen

Han har, tillsammans med partiledningen, initierat en ingående diskussion om partiets politiska vägval de senaste åren.

Han har lyft fram yngre moderater och kvinnor till ledande poster. Nio av den nyvalda partistyrelsens 15 ordinarie ledamöter är kvinnor.

- I dagsläget hade Bosse sitt starkaste stöd bland de unga i partiet som står för en modernisering, säger en moderat.

Men det gamla gardet som präglas av mer konservativa värderingar har inte varit odelat positivt.

- Ju närmare Bosses nya ledningsgäng människor har varit desto mer positiv är man. De som inte har sett vad som är på väg att hända tycker att "de i Stockholm fattar ingenting", säger en moderat.

Återigen har den gamla sprickan mellan riksdagsgruppen i Stockholm och de lokala föreningarna ute i landet blivit tydlig. Mellan högkvarteret i Gamla stan och forna kommunalråd som förlorat inflytande på hemmaplan till följd av valfiaskot.

Fick inget stöd

Därmed fick Bo Lundgren aldrig det stöd han

blev lovad i november.

I stället fick han bara kratta manegen för sin efterträdare.

Elisabeth Lindham